Anvendelser innen kunstig intelligens gjør store framskritt og utvikler seg i et raskt tempo. For å kunne dra nytte av denne utviklingen er det essensielt at bedrifter etablerer en KI-strategi som både er tilpasningsdyktig og tilpasset den enkelte bedriftens behov. Vi i CGI bruker vår bransjekunnskap og kompetanse innen både strategirådgivning, endringsledelse og datateknologi til å levere KI-løsninger som støtter opp under kundenes strategiske forretningsmål.

CGI jobber som en uavhengig, helhetlig leverandør innen kognitive løsninger. Gjennom vår globale kompetanse og dyktige samarbeidspartnere, hjelper vi deg helt fra start til mållinjen på din KI-reise. Sammen finner vi den beste strategien og løsningen for akkurat deg.

Våre tjenester

KI modenhetsanalyse

Gjennom modenhetsanalysen kartlegger vi bedriftens nåværende tilnærming og modenhet rundt bruken av KI langs flere akser. For å identifisere mulige gevinster er det viktig å ta stilling til bedriftens mål og funksjon, forretningsstrategi, organisasjon, prosesser, datagrunnlag, teknologi og sikkerhet. Modenhetsanalysen er et verktøy som lar CGI kartlegge mulighetene sammen med kunden, basert på bedriftens faktiske utgangspunkt og strategiske mål. På denne måten sikrer man at diskusjonen rundt KI blir tatt fra et helhetlig perspektiv, basert på et solid informasjonsgrunnlag.

KI strategi og roadmap

Vi hjelper deg å finne den rette KI-strategien for din organisasjon. Gjennom kartlegging, profesjonell rådgivning og godt samarbeid, bistår vi deg med å lage en detaljert plan for hvordan din organisasjon burde gå fram for å realisere gevinstene av KI. Modenhetsanalysen innen KI er en naturlig del av denne prosessen.

KI utforsking og datasprint

Gjennom workshops og datasprinter finner, utforsker og kategoriserer vi mulighetene rundt bruk av KI tilknyttet bedriftens problemstillinger og tilgjengelige data. Bedriften velger selv hvor lenge de vil ha hjelp.

Etablering av data- og analyseplattform

Vi samler dataene dine og gjør de tilgjengelige for analyse, maskinlæring og visualisering gjennom etablering av en dataplattform. På denne måten kan vi ivareta sikkerhet og data governance slik at dataene forvaltes på en trygg og transparent måte.

Utvikling av integrasjon av KI-løsninger

Prosjekter der vi anvender våre arkitekter, data-engineers og data-scientists for å bygge komplette løsninger basert på maskinlæring og KI. Her vil valg av maskinlæringsmodeller og teknologi avhenge av bedriftens behov.

 

Våre løsninger

Avansert analyse og beslutningsstøtte i nett – og strømbransjen

CGI i Norge har utviklet et verktøy for å bistå nettselskaper i effektiv drift av strømnettet. Her anvendes kunstig intelligens i flere former for å gi verdifull innsikt og prognoser framover i tid.

Generell prosessautomasjon i energi- og offentlig sektor

Vi sitter alle med manuelle arbeidsoppgaver i hverdagen med varierende kompleksitetsgrad. Som automatiseringspartner har CGI Norge gjennom flere år bidratt til å automatisere små og store prosesser. Vårt fokus er å skape gevinster gjennom å løse kundens behov med riktig teknologi.

Digitalisering av saksbehandlingssystem i helsesektoren gjennom bruk av maskinlæring

Løsningen kombinerer Optical Character Recognition og naturlig språkprosessering for å kunne innhente informasjon fra bilagsdokumenter og automatisk fylle inn i saksbehandlingssystem. Dette sparer mye tid for behandlere som går gjennom flere tusen bilagsdokumenter daglig. Lær mer

Sømløs datamigrering med klassisk RPA for alle bransjer

CGI i Norge har utviklet effektive datamigreringsprosjekter hos flere fornøyde kunder. Vi sikrer en sømløs og automatisert migreringsprosess, hvor flytting av masterdata mellom nye og gamle systemer skjer effektivt med høy presisjon.

Effektiv og automatisert rapportering med RPA

CGI har gjennom flere år vært våre kunders viktige strategiske partner i deres digitaliseringsreiser. Med digitale data og regelstyrte rapporteringsprosesser muliggjøres det store gevinster med robotiseringsteknologi i form av tidsbesparelser, samt høy kvalitet og presisjon.

Lær mer

KI-drevne intelligente løsninger

    Vi benytter vår erfaring og teknologi fra velprøvde anvendelsesområder for KI (use caser) og forhåndsbygde løsninger, til å hjelpe kundene våre med å velge investeringer med høyest mulig avkastning.

    Lær mer

    Hent ut verdien av ustrukturerte data med CGI PulseAI.

    CGI PulseAI er en plattform for automatisering og samtalebasert AI, samt en beslutningsmotor som gjør det mulig for kunder å øke vekst og effektivitet ved å hente ut verdien av bedriftsdata og forretningsprosesser.