IS SUITE garanterer:

 • Høy ytelse og kvalitet

 • Automatiserte og gjennomprøvde prosesser fra innsamling til innfordring

 • Effektive og kundevennlige selvbetjeningsløsninger på nett og mobil for sluttkunden

 • Moderne og brukervennlige brukerflater for saksbehandlere og kundesenter

 • Innovative standardløsninger med åpne grensesnitt for integrasjon mot tredjepartsløsninger

 • Kunde- og saksbehandlere er opptatt av å kommunisere med kundene på best mulig måte, enten det er på telefon, SMS, epost eller gjennom selvbetjente portalløsninger.

IS Suite samler all informasjon som er nødvendig i den daglige kundekommunikasjonen samlet på ett sted, alltid oppdatert og tilgjengelig. IS Suite brukes av både rene nettselskaper, rene kraftleverandører og vertikalt integrerte selskaper.

 

Brukervennlighet

Gjennom digitale brukerflater vil den mest nyttige kundeinformasjonen være tilgjengelig på én og samme side. Det gir følgende fordeler:

 • Enkel og effektiv søkefunksjon

 • Aktivitetslogg over blant annet adresseendringer, måleravlesninger og kundekommunikasjon via SMS, epost og portal

 • Forhåndsdefinering av kommunikasjonskanal for hver kunde

 • Servicemodul for oversikt over saker

 • Oversikt over produktsalg, innflytting, utflytting og prisendring

 • Eltilsyn har egen web-basert løsning med full støtte for hele prosessen fra risikovurdering, planlegging og saksbehandling til rapportering

 • Saksbehandlere kan fullføre tilsyn fra start til slutt ute i felt på nettbrett


VIL DU VITE MER? 

Ta kontakt med: 

Bjørn Tore Lund
bjorn.tore.lund@cgi.com
Tlf: +47 934 08 720