For å skape dialog som gir nytte for deg og dine kunder må informasjonen du har om kunder, produkter, og andre typer masterdata være oppdaterte, riktige og relevante, på tvers av alle systemer og grensesnitt.

Vi har lang erfaring med å hjelpe organisasjoner å skape de prosessene og tekniske løsningene de trenger for å styre og integrere de mest verdifulle grunndataene. Kundene våre innen detaljhandel, bank, forsikring, industri, logistikk, profesjonelle og tekniske tjenester, helse og offentlig sektor har alle dratt nytte av å håndtere master data management på en tydelig og fokusert og målbar måte. Dette gjør igjen at kundene deres får en bedre opplevelse, mottar relevante tilbud, og samtidig sparer bedriftene kostnader knyttet til forvaltning av data. Arbeidet vårt har også ført til lavere kostnader knyttet til problemer med datakvalitet og bedret dataanalyse.
 


Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med

Per Nymo
per.nymo@cgi.com
+47 913 89 940


 

Advanced Analytics

Advanced Analytics

Prediktiv analyse, simulering og optimering skaper innsikter som kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter. Du kan for eksempel bruke det til å forutse hva forbrukere trenger, identifisere helseplager før de inntrer, forutse feil på produksjonsutstyr og oppdage avvik for å senke risikoen for svindel i finanssektoren. 

Les mer

IT-sikkerhet

Cybersikkerhet

Når teknologi, tjenester og retningslinjer settes i system reduseres risikoen av å bli rammet av cyberangrep og datakriminalitet. I CGI er sikkerhet en del av alt vi gjør. Cybersikkerhet og informasjonssikring er og en viktig del av vårt tjenestetilbud. Vårt mål er å gi deg ro til å fokusere på det som er kjernevirksomheten din.

Les mer

Datavarehus

Business Intelligence og Datavarehus

Det ligger et betydelig konkurransefortrinn i smarte og systematiske dataanalyser. Med CGIs rammeverk for  business intelligence øker nytteverdien av dine data. Vi har over 4000 fagfolk som jobber med business intelligence og informasjonsstyring i alle sektorer verden over.

Les mer