I mer enn 20 år har CGI hjulpet olje- og gasselskaper over hele verden med å fokusere mer på kjernevirksomheten og mindre på infrastruktur. I løpet av disse årene har vi bygget opp verdifull kunnskap om rammebetingelser, programvareløsninger, problemer og forventninger i olje og gass-sektoren. 

I det norske markedet nyter vi godt av vårt erfaringsgrunnlag, samtidig som vi utvikler vår egen lokale kunnskapsbase og leverer tjenester innen flere områder:

  • Servicedesk til en av de store globale aktørene.
  • IT-outsourcing og AM-tjenester til petrotekniske applikasjoner som Petrel og Eclipse.
  • Samarbeidsløsning til alle operatører på norsk sokkel – License2Share.

Global erfaring og kompetanse:

  • På globalt nivå leverer vi en rekke tjenester basert på egenutviklede løsninger, samtidig som vi leverer generelle IT-tjenester til alt fra små lokale olje- og gassleverandører til de største aktørene.
  • Foretrukket global leverandør for tre av de seks største oljeselskapene.
  • Administrerer hele E&P-applikasjonsporteføljen for våre globale klienter.
  • Leverandør av tjenester knyttet til drivstoffbetalingskort med en omsetningsverdi på mer enn 90 milliarder USD per år.
  • Mer enn 2000 fagfolk som arbeider for våre kunder innen olje og gass i oppstrømsvirksomhet og detaljsalg 24 steder rundt om i verden.
  • Leverer miljøløsninger innenfor HMS, eiendomsforvaltning, løsninger for hydrokarbonregnskap og mye mer.

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Paul Fiskaaen
paul.fiskaaen@cgi.com
+47 480 19 899


 

License2Share

Licence2Share

License2Share er et skybasert system for alle som jobber i utvinning- og produksjonsdelen av oljeindustrien.

agile team

Applikasjonsforvaltning

Vi tilbyr komplette tjenester for applikasjonsforvaltning. Vår fagekspertise og våre velprøvde løsninger gir en vellykket utvikling, drift og videreutvikling av bedriftens it-systemer.

Service Desk

Multifunksjonell servicedesk

Støtt dine kunder og ansatte på engelsk, norsk, svensk og dansk med vår døgnåpne servicedesk og forvent reduserte driftskostnader og økt kvalitet.

Digitalisering skaper enorme muligheter for oljebransjen

Digitalisering skaper enorme muligheter for oljebransjen

Olje- og gassbransjen er i betydelig endring, og stadig flere selskaper satser stort på fornybar energi og bærekraft, digitalisering, datasikkerhet og nye forretningsmodeller. CGIs Paul Fiskaaen mener at mulighetene er enorme – spesielt for aktører som er villige til å prøve nye løsninger. 

De viktigste trendene innen olje og gass

De viktigste trendene innen olje og gass 

Bransjeundersøkelsen CGI Client Global Insights viser at oljeselskapene satser mer på digitalisering, dataanalyse og datasikkerhet enn i fjor, men at de fleste aktørene fremdeles har et stykke igjen før nye strategier og tiltak vil begynne å produsere økonomiske resultater.

Tett samarbeid med oljebransjen gjennom digital transformasjon

Tett samarbeid med oljebransjen

Olje- og gassindustrien er inne i en tid som krever modig satsing på digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller. Mens noen aktører står på startstreken, er andre allerede tungt inne i utviklingen av innovativ teknologi. For å lykkes med omstillingen kreves det gode samarbeid på tvers av fagområder.