Energy and utilities

Resource center

CGI, one of the largest IT and business consulting services firms in the world, announces the renewal of its partnership with ExxonMobil for payment and loyalty services across Europe and the Asia Pacific region. CGI will further enhance customization options...

Jan Skistad
Jan Skistad

Fra Behov til Gevinster: Strategisk bistand i IT-prosjekter

March 3, 2024 I februar (2024) holdt min kollega Torkjell Flatland og jeg et webinar med tittelen «Unngå dyre fallgruver - Metoder for å lykkes med din IT-investering». Utgangspunktet for webinaret var vår undring over den konstant høye andelen av IT-prosjekter som feiler...