Primary tabs

Gate Gourmet løser bemanningskabalen med WinTid

Gate Gourmet

Når Gate Gourmet skal lage flymat i tide til alle avgangene på travle Oslo Lufthavn på Gardermoen er det mye som skal klaffe. For at du skal få mat underveis på din reise må flere hundre ansatte fordeles i skift til de ulike avdelingene og mat må produseres, pakkes og transporteres til de enkelte flyene.

Et røntgenbilde hos tannlegen

Boneprox - Helseanalyse basert på kunstig intelligens

I dag oppdages benskjørhet vanligvis etter at et brudd allerede har skjedd, men dersom tilstanden oppdages tidlig kan små livsstilsendringer bidra til å forbedre benhelsen og forebygge brudd. Boneprox er en patentert løsning som bruker AI-basert automatklassifisering av tannrøntgenbilder for å analysere bentetthet basert på et vanlig røntgenbilde hos tannlegen. 

Bankkort og betalingstjenester

Smartfinans for Ikano Bank

I en årrekke har CGI driftet og utviklet Ikano Bank sitt søknadssystem for lån og kredittkort. SmartFinans er et komplett saksbehandlingssystem for hele søknadsprosessen, med produksjon og håndtering av alle relevante dokumenter. 

En pasient som hjelpes ut av en bil til en rullestol

Nytt saksbehandlingssystem for Pasientreiser

Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet. 

Elever på vei inn på skolen

Oslo kommune - Utdanningsetaten

CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene. Høsten 2014 ble den nye avtalen for å utvikle en ny skoleplattform, SIKT, undertegnet. Denne er nå ferdig implementert og benyttes av alle skolene i Oslo.

Bilde av en byggeplass

Fremtidens smartby – Kiruna, Sverige

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet (AR), gjør det mulig å danne seg et bilde av den underjordiske infrastrukturen.


 

Veien til fremtiden

Veien til fremtiden

I CGI ønsker vi å bidra til et bedre samfunn og fremtid gjennom å drive frem de beste løsningene for våre kunder. Vi har samlet noen av våre eksperter innen ulike fagfelter og bransjer, og stilt de to enkle spørsmål: "Hvor er vi om fem år?" og "Hvordan skal vi komme dit?". Dette har resultert i en serie artikler vi ganske enkelt har kalt "Veien til fremtiden".

Artikler om veien til fremtiden

En kvinne som skriver i en notatbok på en kafé

Blogg

I CGI arbeider det en rekke eksperter som skriver om flere ulike temaer. Her finner du blogginnlegg om mange interessante og banebrytende temaer.

Sjekk ut vår blogg

To kollagaer som hilser på hverandre over bordet

Karriere i CGI

Vi utvikler komplekse løsninger for våre kunder hver dag. Vi bidrar til å utvikle samfunnet mot en mer innovativ, sikker og bærekraftig fremtid. Vi er mer enn bare ansatte. Vi er en del av et selskap som går utenom det vanlige for å skape en bedre morgendag.

Lær mer om karrieremuligheter i CGI