Flere av verdens ledende økonomier som Tyskland, USA og Japan omtaler Industri 4.0 som deres viktigste reformprogram for industrien. Alt ligger nå til rette for at utviklingen kan gå fort, svært fort. Med fallende priser på sensorer, lavere priser på å sende data via 5G eller NB-IOT, og billigere datakraft som kan analysere dataene fra sensorene, er bordet duket for en ny industriell revolusjon.

Kan være løsningen på manglende vekst

En av utfordringene i dagens vestlige økonomier er at økonomiveksten ikke er sterk nok. Digitaliseringen har ennå ikke ført til en betydelig og varig produktivitetsvekst. Som følge av Industri 4.0 vil det fremkomme nye og innovative tjenester og produkter, og man vil oppnå økt produktivitetsvekst da en rekke prosesser blir automatisert.

Vil revolusjonere industriproduksjon

Når produktene, maskinene og robotene er utrustet med sensorer kan de kontinuerlig sende data om egen tilstand og gi beskjed om nødvendigheten av vedlikehold, samt status på produksjonen. I tillegg kan produkt og produksjonsutstyr kommunisere med hverandre og med produksjonsarbeiderne.

Industrial Internet of Things (IIoT), maskinlæring, analytics og robotics er noen av nøkkelbegrepene i Industri 4.0.

Kunden kan bestille produktet direkte fra produksjonen og på den måten få et skreddersydd produkt. Man hopper over en rekke mellomledd, produksjonen gjøres helt individuelt og hele prosessen vil foregå til en lavere kostnad enn i dag.

Eksempelvis vil den Adidas-skoen du bestiller via internett lages på en 3D-printer, og hvordan du designer skoen vil i liten grad påvirke produksjonskostnadene. Ved hjelp av maskinlæring kan selve produksjonsprosessen lære av feil og «suksesser», og innrette seg deretter for så å levere bedre effektivitet og redusere antall feil.

Løpende dataanalyse gir uante muligheter

Feilsøking og Field Service på bil

Et eksempel på bruk kan være: En lastebilprodusent vil med en IIoT-løsning kunne ha oversikten over både hva, men også når det er behov for en ny reservedel i en av deres lastebiler. Data fra sensorer, plassert i alle deres lastebiler, sier ifra når behovet oppstår. Bestillingen av reservedelen skjer automatisk og direkte til fabrikken. Det samme gjør innkallingen til verksted for å få skiftet den nye delen. Med denne type prediktive modeller vil du få en helt annen informasjonsflyt. Det oppstår enorme muligheter for å utvikle nye tjenester og produkter basert på den synkroniserte dataflyten mellom det fysiske og de eksiterende it-systemene.

For at virksomhetene skal lykkes i den fjerde industrielle revolusjon er det i tillegg viktig med inngående kunnskap om produksjonsprosessene, så vel som prosjekteringen og forbedringen av disse. Denne kunnskapen har CGI og vi sørger for at implementeringen går raskt og smidig.

Det er viktig å ikke se seg helt blind på industribegrepet i Industri 4.0. For mange handler dette om en helhetlig tankegang om hvordan vi kan bruke data, avanserte analyseverktøy, maskinlæring og semantikk til å forbedre verden. Det handler om alt fra Smart City til Smart Mobility, Smart Agriculture og fremtidens e-helse. Dette er områder CGI er blant de fremste på i Norden.

Industri 4.0 er i bunn og grunn et globalt prosjekt for en digital transformasjon av industrien, hele leverandørkjeden, inklusive smarte selvkjørende transportenheter som tar seg av logistikken på egenhånd. Det er ikke lenger et spørsmål om det skjer, men når det skjer, så her gjelder det å henge med i svingene.

Dette er CGI sin visjon for Industri 4.0

Connected

 • Bedre oversikt over hele verdikjeden
 • Bedre integrasjon av produksjonsutstyr, produkter og mennesker
 • Raskere respons på endringer
 • Nye forretningsmodeller

Det virtuelle integrert med det fysiske

 • Økt operatøreffektivitet
 • Bedre industrialisering av produksjonslinjer
 • Kortere tid til markedet
 • Bedre integrasjon av den menneskelige faktor og teknologi

Smartere

 • Bedre effektivitet i produksjonsprosessen
 • Mindre ikke-planlagt «nedetid»
 • Raskere respons på endringer
 • Selvlærende
 • Selvorganiserende
 • Automatisert
 • Økt effektivitet
 • Bedre ergonomi
 • Mer pålitelig
   


   

En eldre mann sjekker mobilen på fabrikken

Moderne Løsningsleveranser

Connected Field Service lar deg monitorere tilstanden til fysiske maskiner og komponenter, og samle inn data som gjør det mulig å forutse når deler må byttes ut. På den måten kan du spare store utgifter i Reparasjoner og nedetid. Les mer her.

Digitale tvillinger

De største Mega Tech-trendene

De moderne løsningene som kommer til å formå vår fremtid er her allerede. Her gir vi deg et innblikk i de teknologiske trendene du må vite om.