CGI er en viktig leverandør til totalforsvaret.

Dette er noen eksempler på oppdrag vi utfører i dag;

  • Implementering av et enhetlig økonomi- og logistikksystem (ERP-system) for FMV.
  • Utvikling og vedlikehold av en logistikk- og forsyningsløsning for det svenske forsvaret.
  • Sammenhengende flyvedlikehold, det svenske forsvaret/FMV.
  • Applikasjonsforvaltning av kriseinformasjonssystemer, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Konsulenttjenester Cybersikkerhet, sikker systemdrift.
  •  Konsulentoppdrag innen marin systemdesign og systemforvaltning.

Alle deler av samfunnet må forberede sin beredskap, les mer her

Våre tjenester og tilbud

Vi bidrar til å utvikle systemer og prosesser som knytter sammen etterretning, logistikk og ledelse på sikre plattformer og i sikre kommunikasjonsløsninger. Fra sentrale staber og ut til soldater, sjøfolk og redningsledere.

Ekspertise

Totalforsvar
Marine teknologi
Sikker outsourcing
Sikre forsyningskjeder

Skreddersydde løsninger

Sikker sky
Systemer for vedlikehold av fly
Forretningssystemer
Total forvaltning av eiendeler
AI og automatisering

Utvalg av tjenester

Bedriftsrådgivning
Informasjonssikkerhet
Sikker kommunikasjon
SOC-senter for sikkerhetsoperasjoner
Asset Management for alle operasjoner

CGI eGov360: Dokumenthåndtering og samarbeid tilpasset dine behov

Med Finland og Sverige nye NATO-medlemskap må behovet for å håndtere informasjon og dokumenter tilpasses. En økt mengde dokumenter må behandles, klassifiseres, håndteres og arkiveres. CGI har erfaring på dette området, ettersom vi lenge har forvaltet informasjons-, dokument- og saksbehandlingsplattformen for NATO og medlemslandene. I Tyskland, for eksempel, med en føderert løsning mellom de nasjonale systemene og NATO-plattformen. Løsningen leveres av CGI. Vi kaller den eGOV360.

Two friends at work

Vil du også jobbe for nasjonal sikkerhet sammen med oss?

Kundene våre er først og fremst forsvarsmyndigheter, men vi har også en betydelig del av virksomheten rettet mot produksjonsindustrien og offentlige organisasjoner.Vi er svært sterke innen sikkerhetsklassifisert systemutvikling og sikkerhetsbeskyttelse og har lang erfaring på dette området i over 30 år. I tillegg til systemutvikling og systemimplementering fokuserer vi på arkitektur, integrasjon, e-handel, UX og webutvikling. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos CGI Defence? Ta kontakt med Gunnar Brennekåsa. 
Søk via lenken her: ledige stillinger