For å støtte ansatte i den digitale arbeidsdagen er det viktig å se på interne IT-løsninger som intranett og samhandlingsløsninger i sammenheng med andre digitale verktøy som arbeidsgiver tilbyr.

CGI tror at digitalisering og modernisering av arbeidsdagen til de ansatte best gjøres ved å se helheten, og at samspillet menneske, forretning og teknologi er avgjørende. Slik skaper vi en digital arbeidsplass som bidrar til digital arbeidsglede!

Hjelper deg med daglige oppgaver

Sentralt i vårt konsept, den digitale arbeidsplassen, er den digitaleassistenten sekretæren, en «Intelligent Personal Assistant» (IPA). Den digitale assistenten baseres på kunnskap om brukeren, kontekst brukeren er i og hjelper denne med å finne riktig informasjon og utføre daglige oppgaver.

Assistenten kan hjelpe deg med å svare på alt fra hvor mange feriedager du har igjen, til å automatisere manuelle arbeidsprosesser, samt svare på rutinespørsmål slik som innhold i personalhåndboken.

Personalisering av den digitale sekretæren assistenten gjøres ved bruk av big-data-analyse og maskinlæring. Dette gjør at sekretæren assistenten kontinuerlig blir dyktigere og mer brukertilpasset. I vårt konsept gjøres dette ved hjelp av bot-teknologi fra Microsoft og Google.

CGI har allerede laget en demonstrator på en digital sekretærassistent. Vi kaller ham Bart. Du kan chatte med Bart i ulike sosiale medier, og du kan sende ham e-post som blir besvart. Bart forstår også tale, han tolker spørsmål og oppgaver han får og reagerer på disse.

AR- og VR-teknologi vil forandre arbeidsplassen

Microsoft Hololens er et av flere eksempler på denne teknologien. Her brukes avansert kamera- og sensorteknologi til å registrere de virkelige omgivelsene slik at brukeren kan plassere de virtuelle elementene inn i «det fysiske rommet». Deretter kan brukeren plassere de virtuelle elementene inn omgivelsene.

«Mixed reality» gir oss muligheten til å la en global arbeidsstyrke, spredt på ulike lokasjoner, arbeide og løse oppgaver sammen. Uavhengig av hvor den ansatte er lokalisert, kan medarbeideren benytte trådløs mikrofon og støyreduserende hodetelefoner og gå inn i et virtuelt miljø for tredimensjonal samhandling med kollegaer.

I praksis kan en arbeidstaker med VR-brillene på, flytte, forstørre og legge virtuelle 3D-plantegninger, presentasjoner og annet digitalt innhold hvor som helst i et fysisk rom.

Sammen med kollegaer kan de gjennomgå løsningene i en virtuell verden, for eksempel for å påvise styrker og svakheter i en modell. De trenger ikke lenger bygge kostbare prototyper eller nøye seg med flate, todimensjonale tegninger. Møte- og reisevirksomhet vil også reduseres betraktelig med VR/AR-teknologien, og språkbarrierer blir videre irrelevante ettersom VR/AR-applikasjoner kan oversette språk korrekt i sanntid.

Slike verktøy vil gjøre flere bransjer, både innen design, helse, arkitektur og ingeniørfaget langt mer effektive, og i tillegg vil lønnsomheten øke.

CGI har blant annet jobbet med et HoloLens prosjekt der en person som er ute i felten kan få opp tegninger og opplysninger virtuelt mens man går rundt på en oljeplattform eller installasjon. I tillegg kan man koble seg opp mot kollegaer på land og sende inn meldinger om ting som bør sjekkes eller utbedres.

Trenger ikke datamaskiner og mobiltelefoner

I ytterste konsekvens vil både datamaskinen og mobiltelefonen også kunne bli overflødig. Informasjonen ligger i skyen og blir bearbeidet i «brillene». Sikker identifisering for tilganger og liknende kan gjøres ved bruk av wearables, som for eksempel en smartklokke.

En langt mer utstrakt bruk av stemmestyring bidrar også ytterligere til at arbeid utføres uten bruk av tastatur og datamaskiner. Her har teknologien, best eksemplifisert med Amazons Alexa kommet langt, og utviklingen skjer fort.

Innenfor den digitale arbeidsplassen handler samhandling mellom menneske og maskin om å ta kraften i menneskets språk og bruke det i all vår databehandling. Vi utvikler samhandlingsløsninger med intelligens som vet hvem vi er og hvilken kontekst vi befinner oss i. Dette gir oss helt nye løsninger for kommunikasjon.

Mobile, brukersentrerte og automatiserte løsninger ligger i bunnen av alt arbeid som skjer på den moderne digitale arbeidsplassen. Dette skal føre til at feil reduseres og at effektiviteten økes, men også sørge for at den enkelte medarbeider blir mer engasjert og motivert.

IoT og sensorer kan gi verdifull forbedringsinnsikt

I et smart arbeidsmiljø utnyttes den voksende digitaliseringen av fysiske gjenstander forårsaket av tingenes internett (IoT) for å levere nye arbeidsformer, planlegging av ressurser, koordinering av tjenester, deling av informasjon og samhandling.

Bruk av IoT og sensorer som måler alt fra kvaliteten på inneklima til å si ifra om hvilke arbeidsstasjoner som til enhver tid er ledig, integreres i slike smarte kontorløsninger. Sensorer kan også brukes til å overvåke den enkelte ansattes helse og humør, og kunne si fra når det er behov for å ta en pause fra arbeidet.

Rent teknologisk er det egentlig ingen grenser for hvor mye informasjon som kan hentes inn og som kan brukes til å forbedre arbeidsplassen og arbeidsprosessene.

I CGI har vi jobbet med å integrere den fysiske og digitale arbeidsplassen ved bruk av roboten Pepper. Pepper snakker med sensorer som er plassert ut på stillerom i kontorlokalene, og kan slik bidra med å finne og peke deg i riktig retning dersom du trenger å ta en privat telefonsamtale.

CGIs ekspertise på digital arbeidsplass og smarte kontorer

CGI har sterke fagmiljøer innen brukeropplevelse (UX), samhandling, IIoT, Robotics, digital arbeidsplass og Advanced Analytics. Fagmiljøene våre samarbeider tett når vi leverer denne type løsninger. Sammen med en tett kundedialog, er dette helt avgjørende for å ta i bruk morgendagens teknologi på arbeidsplassen.


 

En eldre mann sjekker mobilen på fabrikken

Moderne Løsningsleveranser

Digitalisering av arbeidsplassen kan ha stor innvirkning på komplekse verdikjeder og produksjonslokaler. Her kan du lese mer om hva CGI kan bidra med for å gjøre din virksomhet mer lønnsom. 

Lege som bruker VR til å undersøke røntgen

Smart Care

Teknologien for å implementere smarte løsninger innen helsevesenet er her. Nå må vi bare klare å implementere dette på en måte som lar oss utnytte potensialet som ligger i denne teknologien. Målet er ikke å erstatte mennesker med teknologi, men å frigjøre tid, samt skaffe et bedre beslutningsgrunnlag ved hjelp av teknologiske løsninger. Her kan du lese mer om hvordan vi skal gjøre nettopp dette.

Urban Farm Lab CGI Oslo Roof Top Farm

Urban Farm Lab

Hvordan kan grønn teknologi bidra utvikling av grønne byer? Vi har testet muligheten for å automatisere urbant landbruk på vårt eget tak, midt i hjertet av Oslo. Les mer om hvordan vi gjorde det og hva vi har lært her.