En arena for utvikling av urban landbruksteknologi

Ideen bak Urban Farm Lab startet med ett enkelt spørsmål: «Hvorfor utnytter vi ikke flere tak til urbant landbruk og grønne områder?» Et av svarene vi kom frem til var at terskelen for å starte slike prosjekter ofte er for stor og at det krever for mye vedlikehold med tanke på vanning, luking og høsting. Som et IT- og teknologiselskap ønsket vi derfor å teste hvordan teknologi kan bidra til vekst innen urbant landbruk og utbyggingen av grønne tak. Vi gikk i gang med å utforske flere teknologiske løsninger for å se hva som ville fungere best innen urbant landbruk og grønne byer.

Urban Farm Lab Oslo Groming Plants Beets
Urban Farm Lab CGI Oslo Farm Bot
Urban Farm Lab CGI Oslo
Urban Farm Lab CGI Oslo water System

Et skybasert vanningssystem som sparer vann

Den største utfordringen med urbant landbruk er vann. Uten tilgang på naturlig grunnvann vil plantene fort visne om man glemmer å vanne dem. Samtidig blir det stadig viktigere å spare vann. Spesielt i urbane områder. Derfor så vi det som avgjørende å lage et smart vanningssystem som både kunne ta vare på plantene og hindre unødvendig og overflødig bruk av vann. For å løse dette har vi konstruert et sammensatt system som består av både sensorer, pumper, ventiler og et detaljert rørsystem. Vi har programmert hagens hjerne til begrense vanning basert på ulike data hentet inn fra hagen. på denne måten har vi klart å begrense vannbruken samtidig som hagen har vokst seg frodig og produsert store mengder grønnsaker.

Urban Farm Lab CGI Oslo Food Production
Urban Farm Lab CGI Oslo bees

Grønn teknologi skaper grønne byer

Dette prosjektet startet som et «Proof of Consept», med et ønske om å se hvor mye enklere og tilgjengelig vi kunne gjøre urbant landbruk. Resultatet og innsikten har vist oss at potensialet for slike systemer er stort. Dette er systemer og løsninger som ikke bare kan bidra til en grønnere byutvikling, men også bidra til å øke matproduksjon og kutte transportkostnader ved å gjøre avstanden mellom produsenten og kunden kortere. Vi har vist  hvor essensielt teknologi vil være for å kunne møte klimamålene fra FN og løse utfordringene som er forbundet med en økt urbanisering.

Urban Farm Lab Oslo Farm Bot
Urban Farm Lab Oslo Lady Bug insect
Urban Farm Lab Roof Top Garden Oslo

Digitale tvillinger

Mega Tech-trendene du må vite om

At teknologi og utvikling forandrer verden er ikke noe nytt. Det vi derimot tydelig ser er at vi konsumerer teknologi på en helt ny måte og har store forventninger til effektivitet og brukervennlighet. Hvilke nye store teknologitrender ser vi og hvordan vil disse trendene påvirke samfunnet og næringslivet? Les mer om trendene innen Mega Tech her.

Lege som bruker VR til å undersøke røntgen

Smart Care

Teknologien for å implementere smarte løsninger innen helsevesenet er her. Nå må vi bare klare å implementere dette på en måte som lar oss utnytte potensialet som ligger i denne teknologien. Målet er ikke å erstatte mennesker med teknologi, men å frigjøre tid, samt skaffe et bedre beslutningsgrunnlag ved hjelp av teknologiske løsninger. Her kan du lese mer om hvordan vi skal gjøre nettopp dette.

i fremtiden vil alle kjøretøy kommunisere med hverandre

Smart Mobility

De intelligente transportsystemene og autonome løsningene kommer raskere enn mange tror. Det er derfor viktig at aktører innenfor eiendomsutvikling, byplanlegging, transport og liknende tilrettelegger for dette sine planer. CGI er rådgivere innen forretningsutvikling, og vi vet hvordan man best kan utnytte mulighetsrommet som oppstår. Les mer om vår kompetanse innen Smart Mobility her.