CGI har mer enn 30 års erfaring som leverandør av KIS-systemer og totalløsninger til energibransjen i Norge. Dette har gitt oss en bred og dyp kjennskap til markedet som reflekteres i våre løsninger. Vi har høy ekspertisekunnskap innen kundebehandling, fakturering, Smart Grid og håndtering av de nye kraftmarkedene. 

I Norge er CGI førstevalget som løsningsleverandør og systemintegrator for mange ledende energiselskaper. Rundt 100 av våre medarbeidere er dedikert kun til energibransjen, og alle fokuserer på innovasjon og effektivitetsforbedringer, gode brukeropplevelser og verdiskapning for våre kunder. Løsningene leveres sammen med rådgivende tjenester, systemintegrasjoner og tjenester for outsourcing av drift og forretningsprosesser.

Vi leverer: 

  • Markedsledende faktureringsløsninger for nettselskaper og kraftleverandører
  • Internasjonalt anerkjent løsning for meldingsutveksling
  • Løsninger for innsamling og overvåking av data tilpasset kravene i AMS-forskriftene
  • Portalløsninger for sluttkundene
  • Datavarehus-løsninger for intuitiv rapportering
  • Systemintegrasjoner
  • Rådgivningstjenester
  • Driftstjenester (ASP)
  • Tekniske tjenester
  • Vi tilbyr også tilleggsløsninger som Microsoft CRM og Sharepoint

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Bjørn Tore Lund
bjorn.tore.lund@cgi.com
Tlf: +47 934 08 720


 

wind utilities

IS Suite

En totalløsning for behandling av kundeinformasjon for den norske energibransjen. IS Suite omfatter hele verdikjeden for måling, avregning, fakturering, innkreving, meldingsutveksling og el-tilsyn.

Utilities client global insights

IS Safe

IS Safe er CGIs tilsynsløsning for nettselskaper, og er et effektivt og fleksibelt verktøy som støtter Det lokale El-tilsyn (DLE) i det daglige arbeidet.

utilities-energy-consumers-drive-the-digital-utility-of-the-future

Smart 24

Med utgangspunkt i vår tradisjonelle energiportefølje har vi utviklet Smart 24, et standardisert og komplett system for forvaltning av hele AMS-verdikjeden og tilhørende tjenester.

Veien til fremtiden: Slik blir fremtidens kraftmarked

Slik blir fremtidens kraftmarked

Smartmålere og sentral datalagring har forandret det norske kraftmarkedet, og leverandørene jobber allerede på spreng med å legge strategier for årene som kommer. CGIs Christian Grødum tror mulighetene er enorme, men advarer samtidig om at den nye krafthverdagen stiller helt nye krav til kompetanse og digital infrastruktur. 

Veien til fremtiden: Bygger splitter ny plattform for fremtidens energibransje

Bygger splitter ny plattform for fremtidens energibransje

Morgendagens energibransje kommer til å kreve fleksible løsninger som kan behandle store datamengder på en mer effektiv måte. CGI bygger derfor en helt ny plattform som vil gjøre det enklere å utvikle nye tjenester og funksjoner etter hvert som det enorme potensialet i den nye infrastrukturen åpner seg. 

Kraftleverandører

Kraftleverandører – mer enn bare strøm?

Når flere kraftleverandører nå åpner døren for å utvide tjenestetilbudet sitt, vil mange også måtte legge om forretningssystemene. CGIs Christian Grødum mener det er viktig å huske på at det ikke bare er datamengden som øker, men også behovet for effektiv fakturering av ulike produkter. 

CGIs kunde, Haugaland Kraft, var først ute i Norge med batteriløs lagring av solenergi. Før Skybatteriet ble lansert kunne de som produserer egen strøm fra solenergi selge overskuddsproduksjonen tilbake til strømnettet. Med Skybatteri har kundene nå mer valgfrihet, og de kan velge å lagre sin egen strømproduksjon i vårt SkyBatteri. Hvordan fungerer løsningen? For å benytte seg av Skybatteri må man først og fremst ha et solcelleanlegg som produserer solkraft. Overskuddsstrømmen lagres i et virtuelt batteri n

SkyBatteri

Vår kunde Haugaland Kraft var først ute i Norge med batteriløs lagring av solenergi. Før Skybatteriet ble lansert kunne de som produserer egen strøm fra solenergi selge overskuddsproduksjonen tilbake til strømnettet. Med Skybatteri har kundene nå mer valgfrihet, og de kan velge å lagre sin egen strømproduksjon i vårt SkyBatteri.