Oslo, June 3, 2021

Ved å velge CGI får Elvia løsninger og tjenester fra en markedsledende aktør med lang bransjeerfaring. Moduler fra CGI sin IS Suite levert som en tjenesteleveranse, skal hjelpe Elvia med å digitalisere sine kjerneprosesser for avregning, fakturering og oppfølging av kundereskontro.
 
CGI er et stort internasjonalt selskap med 76000 medarbeidere fordelt på 40 land, verden over. I Norge har CGI 750 ansatte på åtte lokasjoner. CGI har snart 40 års erfaring fra kraft- og energimarkedet der selskapet utvikler, vedlikeholder og supporter kundesystemer til energibransjen.
1. januar 2020 fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett og etablerte ett felles selskap, Elvia. Elvia er nå Norges største nettselskap og står for sikker strømforsyning til over 2 millioner mennesker i Oslo, Viken og Innlandet.

IS Suite levert som en tjeneste

CGI investerer kontinuerlig i løsninger og tjenester for å møte endrede krav fra regulator og krav om økt fleksibilitet, effektivisering og skalerbarhet fra våre kunder. Tilbudt løsning er modulbasert og vil integreres med Elvias øvrige kjernesystemer via tilgjengelige standardintegrasjoner. Tjenesteleveransen leveres fra CGI sin private skyløsning Smart24, noe som gjør at CGI tar et samlet ansvar for leveransen inkl. ytelse og oppetid. Tjenesteleveransen skal bidra til å sikre at Elvia får markedets beste og mest kostnadseffektive forretningsprosesser til beste for Elvia sluttkunder.

CGI har 40 års erfaring fra energibransjen

Kenneth Lyford BU leder CGI Norway

"Det er veldig gledelig at Elvia valgte oss som leverandør til deres nye avregningsløsning. Vi har snart 40 års bransjeerfaring og er den ledende leverandøren av IP-løsninger til Energibransjen i Norge. Vår globale tilstedeværelse, sammen med vår lokale forankring og nærhet til kunden gjør at vi kan tilby våre kunder kompetente team som kjenner bransjen inngående og vet hva som er viktig for hver enkelt kunde. Energibransjen er i kontinuerlig endring med stadig økende elektrifisering av samfunnet og fokus på bærekraftige løsninger. Det er utrolig spennende for CGI å kunne være med å levere fremtidens IT-løsninger til Elvia og være med på å skape effektive løsninger som kommer forbrukerne til gode", sier Kenneth Lyford, administrerende direktør CGI Norge.

Petter Gunnulfsen i Elvia

"CGI med sin IS Suite på modulene avregning og reskontro ble valgt, etter en omfattende anskaffelsesprosess, da de kom best ut i den totale evalueringen. Løsningen fra CGI vil bidra til at Elvia vil kunne konsolidere dagens ulike systemer for kundeavregning til en felles løsning for hele Elvia. Valget åpner opp et betydelig potensial til å nå målet om mer effektiv drift samtidig som dagens gode kvalitet opprettholdes. Vi er sikre på at CGI med sin tunge bransjeerfaring og fremoverlente ambisjoner vil bidra positivt til Elvia sin fremtidsreise", sier Petter Gunnulfsen, leder for avregning og fakturering i Elvia.