CGIs tilsynsløsning for nettselskaper, IS Safe, er et effektivt og fleksibelt verktøy som støtter Det lokale El-tilsyn (DLE) i det daglige arbeidet. IS Safe brukes i dag av de største DLE-selskapene i Norge.

Nettselskaper har en rekke lover og krav å forholde seg til, og mange er pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Vår tilsynsløsning IS Safe innfrir alle disse kravene, og er et effektivt og fleksibelt verktøy. IS Safe er en intuitiv, moderne og fremtidsrettet webapplikasjon, og er integrert med resten av løsningsporteføljen (IS Suite) vi leverer til energibransjen. Kravene til integrasjon mot andre systemløsninger vil øke i tiden som kommer, og IS Safe er bygget opp for å møte disse kravene.

Feltløsningen mSafe er fullintegrert mot webløsningen IS Safe, og kan brukes på nettbrett eller smarttelefoner i både online- og offline-modus.


VIL DU VITE MER? 

Ta kontakt med: 

Bjørn Tore Lund
bjorn.tore.lund@cgi.com
Tlf: +47 934 08 720