Det finnes en rekke definisjoner av CRM. CGIs perspektiv på CRM er at det er en strategi, metodikk og programvare for å identifisere og bli funnet av de viktigste målgruppene i de attraktive selskapene for din virksomhet. CRM konverterer besøkende til kontakter, kontakter til salgsmuligheter, salgmuligheter til kunder, kunder til lojale kunder og lojale kunder til verdifulle ambassadører.

En CRM-strategi spesifiserer hvordan din virksomhet skal realisere de kommersielle målsettingene innen alle anvendelsesområder av CRM: marketing, salg og kundeservice. Den omfatter digitale, analoge og personlige aktiviteter i eide, fortjente og betalte kommunikasjonskanaler. 

CRM benytter en rekke metodikker og verktøy for å støtte CRM-strategien. Fremveksten av digitale kanaler og digital teknologi har resultert i enorme muligheter for virksomheter som ønsker å satse strategisk på CRM. 

Les også: 

 

Hvilke tjenester kan vi hjelpe deg med?

CGI leverer et komplett sett av tjenester som er tilpasset den fasen din bedrift befinner seg i.

CRM-strategiprosess

Vi bistår med utvikling av kundespesifikk CRM-strategi. Forut for enhver investering, bør du ha etablerte kvantifiserte målsettinger og strategier. Du bør ha fokus på to dimensjoner; eksterne kundeopplevelser og interne forretningsprosesser. Strategien konkretiserer hvordan de kommersielle målene skal nås ved bruk av teknologi, kanaler, innhold, verktøy, metodikk, prosesser, organisering og kompetanse.  

Implementering av CRM-løsning

CGI kan levere på implementeringsprosjekter uavhengig av teknologiplattform gjennom vårt omfattende kompetansenettverk. Det finnes i dag flere hundre CRM-applikasjoner å velge blant. Vi har omfattende erfaring med å implementere løsninger basert på Microsofts D365-plattform, som er blant de mest brukte CRM-plattformene i Norge og globalt. 
Vi kan tilby flere leveransemodeller, for eksempel, 
•    Ansvarsprosjekt
•    Implementeringsbistand til prosjekt ledet av kunden
•    Kundens prosjektleder, der andre leverandører er implementeringspartner

Forretningsrådgivning/gevinstuttak

Vi bistår med rådgivning rundt valg av plattform, løsningsarkitektur, integrasjon, systemkonsolidering, sikkerhet, drift, forvaltning, organisering og gevinstuttak av investering i CRM.

Support, forvaltning og videreutvikling

CGI bistår deg i driftsfasen med forutsigbare tjenester tilpasset din gevinstrealiseringsplan. Vi har et kundesuksessteam med dedikerte medarbeidere i Norge som har som mål å hjelpe kundene til suksess med satsingen på CRM. Vi har flere samarbeidsmodeller, avhengig av kundens egen kompetanse, organisering og strategi for bruk av eksterne samarbeidspartnere. Felles for modellene er forutsigbarhet og leveransepresisjon.

Teknologirådgivning

CGI tilbyr rådgivning om utnyttelse av ny teknologi og hvordan den skal samspille med din eksisterende applikasjonsportefølje. Det finnes i dag over 7000 tilgjengelige applikasjoner innen marketing, salg og kundeservice. Noen er komplette digitale plattformer som Microsoft og Salesforce, andre er spesialiserte rundt f.eks. marketing eller kundeservice. Det er en rivende utvikling, og krevende for din bedrift å både være teknologisk a jour og ha innsikt i hvilke teknologiske muligheter som kommer i nær fremtid.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Carl Jacob Sommerfelt
carl.jacob.sommerfelt@cgi.com
Tlf: +47 90139139


 

Hvorfor er CRM viktig

Hvorfor er CRM viktig? 

Verden har blitt mindre og kjøpsreisen er i endring. Et godt CRM kan bli avgjørende for din bedrifts vekst- og lønnsomhetsutvikling i årene fremover.  

CRM blogg

På vår egen CRM blogg kan du lese mer om kundereisen, kjøpsatferd, kunderelasjoner, kundelønnsomhet, forretningsstrategi og mye mer. 

Trender CRM selvbetjeningsløsning

Trender innen CRM

I dag er det er høy konkurranse om oppmerksomheten blant de attraktive kundene og det er relevans og personalisering som gjelder.