Resource center

24., 25. og 29. april 2024

24. - 25. april 2024

25.–27. april, 2023

17-19. mai 2022

Vitalis är Nordens ledande e-hälsomöte. Här möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration.