Media center

No events are planned at this time.

Past events

2021-04-21

Bruken av skyløsninger på bedriftsmarkedet vokser raskt og med god grunn. Med den fleksibiliteten og skalerbarheten som tilbys i skyen, kan bedrifter og organisasjoner utnytte ny teknologi, øke fleksibiliteten og tilpasse seg endrede krav på et helt nytt nivå. På...

9.-10. mai, 2019

Vi lever i en tid der alt må gå raskere. Digitaliseringen øker konkurransen og stiller samtidig høye krav til raskere beslutningstaking, utvikling og endring. Men vi lever også i en tid der mulighetene er større enn noen gang. For å...