Media center

I år har hver forretningsenhet i CGI gitt sin julegave til en selvvalgt veldedig organisasjon. Vi har gleden av å støtte seks ulike organisasjoner denne julen, som alle bidrar til å gjøre en stor forskjell for enkeltmennesker i samfunnet –...

We are committed to maintaining levels of protection of Personal Data aligned to best practices in the industry which, as a minimum, comply with the requirements of the Applicable Data Protection Legislation and CGI’s contractual obligations.

Stavanger kommune er den første kommunen i Norge som velger kostdatasystemet Aromi fra CGI, og dermed bryter den monopollignende situasjonen som hittil har hersket i bransjen. Med Aromi forventer Stavanger kommune å kunne forbedre matkvaliteten, samtidig som systemet gir en...

Hvordan gjør vi jordens ressurser tilstrekkelige for en raskt voksende befolkning? Dette er en problemstilling som forskere i alle verdenshjørner jobber med å finne løsninger på. Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har valgt en radikal tilnærming til problemet, og bygger en...

Profilbilde Sandro da Silva
Sandro da Silva

Log4j – Jeg har hørt dette ordet mye i det siste!

March 1, 2022 Under en av våre daglige stand-ups om morgenen 10. desember fikk vi oppdrag å prioritere å se på alle programvarene våre, og identifisere hvilke som brukte Log4J. Dette var nå høyeste prioritet, og alle andre oppgaver måtte settes på vent...

CGI gjennomfører hvert år en omfattende kundeundersøkelse som bygger på dybdeintervjuer med nesten 1700 ledere og beslutningstakere fra store virksomheter over hele verden. Blant resultatene fra den siste undersøkelsen fremkommer det at skandinaviske virksomheter ser miljømessig bærekraft som veldig viktig...

Profilbilde Sandro da Silva
Sandro da Silva

OAuth2.0, OIDC og SAML

November 24, 2021 Jeg jobber for tiden mye med testing av applikasjoner med OAuth2 og OIDC og tenkte derfor jeg skulle skrive om det. I løpet av internetts barndomsdager var det veldig enkelt å dele informasjon mellom tjenester. En tjeneste ville be deg...