Vi har mer enn 15 års erfaring med samhandling, business intelligence og datavarehus. Vårt rammeverk er et resultat av mange års erfaring med større og mindre prosjekter innenfor BI, på tvers av bransjer, og bedrifter i ulike størrelser.

Med CGIs rammeverk fo business intelligence øker nytteverdien av dine data. Vi har over 4000 fagfolk som jobber med business intelligence og informasjonsstyring i alle sektorer verden over. Vi kan bidra til å forbedre driften, oppnå bedre kontakt med brukere og kunder samt konkurrere mer effektivt i dagens forretningsmiljø.

Det ligger et betydelig konkurransefortrinn i smarte og systematiske dataanalyser. CGI tilbyr en rekke tjenester som gir mer innsikt som igjen gir bedre beslutninger.

Dette hjelper vi kundene våre med:

  • Få kontroll over de store datakildene virksomheten har til rådighet, og utnytte dem til prediktive modeller og innsikt virksomheten trenger.
  • Tilpasse teknologien, menneskene og prosessene i virksomheten for å fremskaffe bedre informasjon til lavere kostnad. 
  • Bedre planlegging, overvåking og administrasjon av en organisasjons resultater få økt forståelse av virksomheten. gjennom analyse av data. Alle brukere i en virksomhet kan med hjelp av CGI søke, analysere og utforske data på en svært intuitiv måte.
  • Strømlinjeforme strategiplanlegging ved å integrere datagrunnlaget med finansiell og operasjonell planlegging. Du vil forbedre nøyaktigheten og samtidig redusere planleggingssyklusen fra måneder til dager.
  • Integrere nye datasystemer og migrere data.
  • Vi har utviklet en strategi for datamigrering som vil minimere nedetid, kvalitetssikre data, muliggjøre roll-back og legge til rette for eksisterende eller nye typer data.
  • Samkjøre all kundedata med sanntidsinformasjon fra sosiale medier for fullt ut å forstå kundenes holdninger og atferd.
  • Handle ut fra denne forståelsen for å øke salget og beholde flere verdifulle kundeforhold.
  • Innføre masterdataløsninger. Det er en stor fordel å kunne forholde seg til én sannhet, ett kundenummer for en kunde, ett produktnummer for ett produkt osv. Dette gir bedre oversikt, kontroll og reduserer antall feilsituasjoner.

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Martin Kraugerud
martin.kraugerud@cgi.com
+47 918 76 074

Master Data Management

 

 

Master Data Management

For å skape dialog som gir nytte for deg og dine kunder må informasjonen du har om kunder, produkter, og andre typer masterdata være oppdaterte, riktige og relevante, på tvers av alle systemer og grensesnitt. Vi har lang erfaring med å hjelpe organisasjoner å skape de prosessene og tekniske løsningene de trenger for å styre og integrere de mest verdifulle grunndataene.

Advanced Analytics

 

 

Advanced Analytics

Prediktiv analyse, simulering og optimering skaper innsikter som kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter. Du kan for eksempel bruke det til å forutse hva forbrukere trenger, identifisere helseplager før de inntrer, forutse feil på produksjonsutstyr og oppdage avvik for å senke risikoen for svindel i finanssektoren. 

Cyber Security Safe

 

 

Cybersikkerhet

Når teknologi, tjenester og retningslinjer settes i system reduseres risikoen av å bli rammet av cyberangrep og datakriminalitet. I CGI er sikkerhet en del av alt vi gjør. Cybersikkerhet og informasjonssikring er og en viktig del av vårt tjenestetilbud. Vårt mål er å gi deg ro til å fokusere på det som er kjernevirksomheten din.