Med vår fagekspertise, forvandler vi dine data til verdifull innsikt. Gjennom flere tiår med vellykkede prosjekter på tvers av ulike bransjer, har vi utviklet et solid rammeverk for utvikling av løsninger for business intelligence. Dette er skreddersydd for å øke din virksomhets innsikt, og å støtte beslutningsprosesser på en effektiv måte.

I tett samarbeid med kunden, foretas det en grundig kartlegging av deres rapporteringsbehov, og relevante forretningsprosesser. Deretter brukes vår ekspertise til å utforme og skreddersy en arkitektur som passer perfekt til kundens behov. For å sikre at løsningene våre holder høy kvalitet over tid, fokuserer vi også sterkt på sikkerhet, governance og forvaltning. Dette gir kundene våre trygghet og god forventningsstyring, mens verdien av deres data vokser kontinuerlig. La oss sammen maksimere potensialet i dine data, og ta din virksomhet til nye høyder.

Det ligger et betydelig konkurransefortrinn i smarte og systematiske dataanalyser. CGI tilbyr en rekke tjenester som gir mer innsikt, og bedre beslutningsgrunnlag.

DETTE HJELPER VI KUNDENE VÅRE MED:

  • Få kontroll over de store datakildene virksomheten har til rådighet, og utnytte dem til forutsigende modeller og innsikt som virksomheten trenger.
  • Tilpasse teknologien, menneskene og prosessene i virksomheten for å fremskaffe bedre informasjon til lavere kostnad.
  • Bedre planlegging, overvåking og administrasjon av en organisasjons resultater. Få økt forståelse av virksomheten gjennom dataanalyse. Alle brukere i en virksomhet kan med hjelp av CGI søke, analysere og utforske data på en svært intuitiv måte.
  • Strømlinjeforme strategiplanlegging ved å integrere datagrunnlaget med finansiell og operasjonell planlegging. Du vil forbedre nøyaktigheten og samtidig redusere planleggingssyklusen fra måneder til dager.
  • Integrere nye datasystemer og migrere data. Vi har utviklet en strategi for datamigrering som vil minimere nedetid, kvalitetssikre data, muliggjøre roll-back og legge til rette for eksisterende eller nye typer data.
  • Samkjøre all kundedata med sanntidsinformasjon fra sosiale medier for fullt ut å forstå kundenes holdninger og atferd. Handle ut fra denne forståelsen for å øke salget og beholde flere verdifulle kundeforhold.
  • Innføre masterdataløsninger. Det er en stor fordel å kunne forholde seg til én sannhet, ett kundenummer for en kunde, ett produktnummer for ett produkt osv. Dette gir bedre oversikt, kontroll og reduserer antall feilsituasjoner.

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Per Nymo
per.nymo@cgi.com
+47 913 89 940

Master Data Management

 

 

 

Master Data Management

For å skape dialog som gir nytte for deg og dine kunder må informasjonen du har om kunder, produkter, og andre typer masterdata være oppdaterte, riktige og relevante, på tvers av alle systemer og grensesnitt. Vi har lang erfaring med å hjelpe organisasjoner å skape de prosessene og tekniske løsningene de trenger for å styre og integrere de mest verdifulle grunndataene.

Advanced Analytics

 

 

 

Advanced Analytics

Prediktiv analyse, simulering og optimering skaper innsikter som kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter. Du kan for eksempel bruke det til å forutse hva forbrukere trenger, identifisere helseplager før de inntrer, forutse feil på produksjonsutstyr og oppdage avvik for å senke risikoen for svindel i finanssektoren. 

Cyber Security Safe

 

 

 

Cybersikkerhet

Når teknologi, tjenester og retningslinjer settes i system reduseres risikoen av å bli rammet av cyberangrep og datakriminalitet. I CGI er sikkerhet en del av alt vi gjør. Cybersikkerhet og informasjonssikring er og en viktig del av vårt tjenestetilbud. Vårt mål er å gi deg ro til å fokusere på det som er kjernevirksomheten din.