WinTid er en markedsledende løsning for Workforce Management (WFM) i det Nordiske markedet med hundrevis av kunder. WinTid tilpasses bedrifter i alle bransjer, både offentlig og privat.

Med WinTid vil arbeidshverdagen bli enklere. WinTid gir fleksibilitet i bemanningsplanleggingen, timefordeling i dine prosjekter, registrering av tid og materialer i produksjonen. Fangst av tidsdata kan skje via web, PC, mobiltelefon, nettbrett og registreringsterminaler, samt mulighet for offline registrering. Lønnsprosessen forenkles, samt at du får et bedre grunnlag for etterkalkyle og beslutninger. WinTid tilpasses bedriftens arbeidstidsavtaler og prosesser.

FLEKSIBEL OPPFØLGING
Desentralisering av attestasjon/godkjenning gir hver leder mulighet til å godkjenne og følge opp sine ansatte når og hvor de måtte ønske. Dette inkluderer oppfølging av sykmeldte med varsling og dokumentasjon av prosessen, samt rapportering av sykefravær direkte til NAV.

INTEGRASJON MOT ANDRE SYSTEMER
WinTid integreres mot ERP- og andre forretningskritiske systemer og gir mulighet til å fordele tid og lønnskostnader på produkter, prosjekter eller serviceoppdrag og gir et korrekt kostnadsbilde og et bedre beslutningsgrunnlag for bedriften. WinTid WFM er i dag integrert til de fleste lønns-/ERP systemer i markedet.

MODULBASERT, BRANSJEUAVHENGIG LØSNING
WinTid er en bransjeuavhengig WFM-løsning som har en fleksibel, modulbasert struktur. Som kunde får du tilgang til de fleste moduler i WinTid-porteføljen uten ekstra kostnad. Du velger selv hvilke moduler du tar i bruk, basert på bedriftens behov. WinTid dekker de fleste arbeidstidsavtaler i Norge og Sverige.

WINTID GIR DEG TILGANG TIL FØLGENDE MODULER:
 

  • minWinTid gir ansatte mulighet til selv å registrere og vedlikeholde egne tidsdata for ferie, fleksitid, overtid og sykefravær. Rapporteringen skjer via PC, mobil eller nettbrett, og kan utføres hvor som helst, når som helst. minWinTid lar også ansatte planlegge heldagsfravær i kalenderen i Microsoft Outlook. Ad-in i Outlook gjør at de ansatte kan utføre registreringer, time/prosjektfordeling, vedlikehold og korrigeringer samt avlevere timer, alt fra samme sted.
  • WinTid bemanning gir virksomheten et planleggingsverktøy som sikrer at du oppnår en optimal bemanning i forhold til arbeidsoppgaver, kompetanse, behov for vikarer ekstrahjelp. Samtidig gir deg en god oversikt som sikrer at du har «rett person, på rett sted og til rett tid»
  • WinTid Prosjekt/Timefordeling gir deg enkelt en god oversikt over samlet timeforbruk fordelt på aktiviteter, prosjekter og serviceoppdrag. Resultatet brukes som grunnlag for fakturering og fremtidig planlegging.
  • WinTid Jobb/ Produksjon gir en automatisk utregning av ansattes tidsbruk og produktivitet på grunnlag av inn- og utstempling via terminal. Denne modulen gjør det enkelt å sammenligne planlagt tid med reelt timeforbruk, og gir deg et godt grunnlag for evaluering, oppfølging og planlegging.
  • WinTid Integrasjon lar bedriften integrere mot forretningskritiske systemer. Blant annet automatiseres prosessen fra timeregistrering til lønnsoverføring slik at du sparer tid og gjør færre feilregistreringer. Integrasjonsmotoren overfører enkelt data til og fra ulike forretningssystemer, tilpasset bedriftens behov. Dette gir deg mulighet til å fordele tids- og lønnskostnader på produkter, prosjekter og serviceoppdrag. Slik får du et mer korrekt kostnadsbilde og et bedre beslutningsgrunnlag.
  • WinTid engelsk/svensk språk Vi tilbyr også egne språkmoduler for engelsk og svensk.