Oslo, June 23, 2021

CGI har blitt tildelt avtale om global IT- og funksjonell brukerstøtte av Equinor. Avtalen har en varighet på 5 år, med en opsjon på forlengelse og en maksimal varighet på 7 år. 

CGI har lang erfaring med brukerstøtte for Equinors brukere

CGI har gjennom 17 år hatt et tett samarbeid med Equinor rundt IT- og forretningsstøtte. I løpet av denne perioden har CGI opparbeidet stor kompetanse om forretningen, løsningene og brukernes behov, og tilbyr en døgnåpen tjeneste for alle Equinors ansatte over hele verden. Leveransen omfatter et bredt spekter av tjenester fra standard telefon og mail-henvendelser til chat bots og automasjon, og kan vise til en høy løsningsgrad for brukerne.  

«Det er en stor glede at vi nok en gang vinner kontrakten med å være Equinors partner på IT- og forretningsstøtte. Gjennom mange års tett samarbeid har vi blitt godt kjent med Equinor som selskap og ikke minst deres globale behov for effektiv støtte til deres ansatte. CGIs leveransesentre er tilgjengelig 24/7 og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle tjenestene for å imøtekomme brukernes krav og forventninger», sier Kenneth Lyford, administrerende direktør, CGI Norge. 

Kenneth Lyford, administrerende direktør i CGI Norge

«Brukerstøtte er et område som opplever store endringer. Teknologiske fremskritt og økte krav til service i forbrukermarkedet, påvirker økte forventningene til brukerstøtte innad i organisasjoner. Brukerne forventer en  proaktiv tilnærming av slike tjenester. Man ønsker en mer skreddersydd opplevelse der brukerstøtten kjenner brukerne og kan tilpasse tjenestene til deres behov. Fjernarbeid vil trolig fortsette å øke i omfang og krever høyt nivå på støtte i brukerens foretrukne kanaler, uavhengig av hvor brukeren befinner seg.

I arbeidet med videre effektivisering av Equinors service desk vil vi benytte vår kunnskap om bruk av AI, maskinlæring, Chat bots og automatisering. Vi ser frem til å videreutvikle tjenestene sammen med Equinor i årene som kommer», sier Kenneth Lyford, CGI Norge.