Oslo, May 21, 2021

CGI har av den finske statens anskaffelsesenhet, Hansel AB, blitt valgt ut som den største leverandøren av IT-tjenester til offentlige sektor i Finland. CGI vil ha ansvaret for datasenteret og for hybride skytjenester som benyttes av ulike departement, myndigheter og annen offentlig forvaltning. 

Den totale verdien på den åtteårige rammeavtalen er ca. 348 millioner euro. Avtalen gjelder Valtori, den finske statens senter for informasjon- og kommunikasjonsteknikk, og alle de organisasjonene de betjener, samt ytterligere 20 organisasjoner innen offentlig forvaltning. CGIs tilbud ble valgt ut som det beste i en åpen anbudsprosess. 

"Hybride skyløsninger er i dag helt essensielt for offentlig forvaltning da deres virksomhet stadig blir mer digital. Gjennom flere år har vi vært ansvarlige for et stort antall virksomhetskritiske tjenester til offentlig sektor på en sikker, effektiv og brukervennlig måte. Vi ser frem til å benytte vår kunnskap til å skape en positiv opplevelse for både offentlig ansatte og innbyggere i Finland", sier sier Leena-Mari Lähteenmaa, administrerende direktør for CGIs virksomhet i Finland.

CGIs brede tjenestetilbud for datasentre og hybride skytjenester støttes av av CGI's Management Foundation. Dette er et velprøvd styringsrammeverk som sikrer tjenesteleveranser av høy kvalitet og bruk av de nyeste teknologiene som intelligent automatisering og avansert analyse.