Resource center

Per Olav Nymo
Per Olav Nymo

Bruk av Store språkmodeller eller LLMs i Detaljhandel

April 15, 2024 Du kan bruke Large Language Models (LLMs) til å produsere, oversette og dele informasjon i verdikjeden din. Dette skaper merverdi for bedriften din.

Jan Skistad
Jan Skistad

Fra Behov til Gevinster: Strategisk bistand i IT-prosjekter

March 3, 2024 I februar (2024) holdt min kollega Torkjell Flatland og jeg et webinar med tittelen «Unngå dyre fallgruver - Metoder for å lykkes med din IT-investering». Utgangspunktet for webinaret var vår undring over den konstant høye andelen av IT-prosjekter som feiler...

Carl Jacob Sommerfelt
Carl Jacob Sommerfelt

Hvordan implementerer man salgsmetodikker i CRM?

February 7, 2024 Det finnes en lang rekke standardiserte salgsmetodikker der ute, og det er potensiell nytte i dem alle. Denne bloggartikkelen tar for seg disse metodologiene og ser på hvordan man kan utnytte verdien av disse i forbindelse med standardisering av salgsprosessen...

Carl Jacob Sommerfelt
Carl Jacob Sommerfelt

Hvordan digitalisere kundeservice og forbedre bunnlinjen med et selvfinansierende prosjekt

January 24, 2024 Det er trangere tider i næringslivet og vanskeligere å få frigjort midler til interne prosjekter. I denne bloggen tar jeg for meg hvilke gevinster man kan realisere for å finansiere digitaliseringsprosjekter av bedriftens kundeservice, og peker på hvilke områder man...

Carl Jacob Sommerfelt
Carl Jacob Sommerfelt

Slik lykkes du med B2B salgsstøtte i CRM

December 14, 2023 I en tid hvor CRM-leverandørene kommer med den ene nyheten etter den andre om alt man kan få til med AI, er det lett å bli fristet til å kaste seg på bølgen. Men skal man lykkes med dette og...

Carl Jacob Sommerfelt
Carl Jacob Sommerfelt

Den moderne kundereisen – på rett sted til rett tid

December 5, 2023 Hyperpersonaliserte, digitaliserte kundeinteraksjoner i praksis: Hvordan skal du utnytte det gylne øyeblikket når kunden er i kontakt med bedriften din på best mulig måte? Er du usikker på om du klarer å holde på kundene som oppsøker bedriften din? Har...

Jenssen Ina
Ina Bjørkedal Jenssen

NIS2-direktivet og endringene du må vite om innen 2024

November 21, 2023 I den stadig mer digitaliserte verden er cybersikkerhet av avgjørende betydning. EU har innført nye retningslinjer, kalt NIS2-direktivet, som vil påvirke virksomheter innen ulike samfunnskritiske sektorer som energi, transport, helse og offentlig forvaltning. Dette direktivet setter krav til krypteringsteknologi, autentisering...

Carl Jacob Sommerfelt
Carl Jacob Sommerfelt

Copilot i Dynamics 365 CE- Hvor begynner man?

November 14, 2023 Generativ AI er i full fart på vei inn i forretningsapplikasjoner som HCM, ERP og CRM. Microsoft har lansert Copilot i alle produkter. Ingen bedrifter kan la være å forholde seg til dette. Her følger noen tanker om hvordan gå...

Ina Marie Solem
Ina Marie Solem

En ROS-analyse gir deg hvilepuls i ferien

July 4, 2023 Sommeren er tiden for å roe ned. Vi avslutter et halvår med arbeid, for å kunne legge bena høyt og ta noen ukers velfortjent pause. Jobben blir lagt til side for de fleste, og få ansatte er til stede under...