Primary tabs

Innflytelse medfører ansvar. Dette ansvaret handler blant annet om et bærekraftig samfunn og et sundt klima. Ved å bevisst fokusere på FNs bærekraftsmål ønsker vi å bidra til et bedre klima og samfunn for hele verden og nærmiljøet der vi holder til. Som et IT- og teknologiselskap har vi definert 3 strategiske prioriteringer for vårt samfunnsansvar: Tech for Climate, Tech for Communities og Tech for Careers.


Tech for climate

I CGI er vi opptatt av bærekraft og dedikert til vårt samfunnsansvar. Vi skal utfordre den nåværende situasjon, gjøre ting bedre og oppnå gode resultater. I CGI skal vi bidra til å redusere klimagassutslipp gjennom fokus på egen virksomhet og krav til våre leverandører. I tillegg bistår vi våre kunder med å utvikle klimasmarte løsninger og grønne initiativ. Vi ønsker å utgjøre en forskjell og skape innflytelse - hver dag.

Urban Farm Lab CGI Oslom Lab Oslo Roof Top

Urban Farm Lab

Hvorfor utnytter vi ikke flere tak i byene våre til grønne områder og matproduksjon? Som et IT- og teknologiselskap ønsket vi å teste hvordan teknologi kan bidra til vekst innen urbant landbruk og utbyggingen av grønne byer. På vår Urban Farm Lab, midt i Oslo sentrum, utforsker vi flere teknologiske løsninger som kan bidra til grønn vekst håper å gjøre det enklere og mer attraktivt å utvikle grønne byer. 


Tech for communities

Vår lokale forretningsmodell er designet for å sikre at vi er nære våre kunder og deres lokalmiljø. Ettersom partnerskap også går utenfor arbeidsplassen involverer vi oss i saker som våre kunder er opptatt av i deres lokalmiljø. Vårt fokus på grasrottiltak sikrer at våre kunders lokalmiljøer får mest mulig nytte av vårt engasjement gjennom finansiell støtte og frivillig arbeid, der våre ansatte benytter sitt engasjement og teknologi- og rådgivningskompetanse til å levere pro bono arbeid

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon

I Stavanger og Haugesund samarbeider vi tett med Kirkens Bymisjon og deres arbeid for de svakerestilte i samfunnet. Deres arbeid har stor påvirkning på lokalmiljøet til våre annsatte og våre kunder. Derfor bidrar vi både økonomisk og med arbeidskraft og initiativ fra våre ansatte på dugnader og annet arbeid.

Pride

Pride

CGI Norge er stolt sponsor av Oslo Pride. Vi mener det er viktig å bidra til å signalisere til våre ansatte, kunder og resten av verden at vi tror på inkludering og mangfold. Og fordi det er viktig for oss at alle skal føle seg velkomne hos oss uansett legning, etnisitet eller religion. 

Julestafetten – Røde Kors

I 2019 designet og utviklet vi løsningen julestafetten.no for Norges Røde Kors. Konseptet gikk ut på at næringslivet utfordret hverandre i en slags stafett der de gir donasjoner til Røde Kors sine humanitære formål. Dette prosjektet ble levert pro bono, i tillegg til at CGI donerte penger til selve initiativet. 

Julegave 2020 til veldedighet

Julegave 2020 til åtte veldedige formål

I 2020 har hver forretningsenhet hos CGI selv bestemt hvilket formål avdelingen skal donere årets julegave til. Dette har ført til åtte ulike julegaveformål og vi er stolte av å kunne presentere en og hver av dem frem mot jul. 


Tech for Careers

I samarbeide med våre kunder og partnere ønsker vi å oppmuntre og utdanne flere til å øke sin teknologi- og rådgivningskompetanse gjennom lokale mentorprogrammer og partnerskap med lokale skoler og universiteter.

Ada Prosjektet

Ada-prosjektet

Kvinner er underrepresentert i yrker innen IT og teknologi. Derfor samarbeider vi tett med ADA-prosjektet, en interesserorganisasjon som fremmer IT- og teknologifag for kvinnelige studenter. Her bidrar vi med foredrag, temakvelder og er med på sosiale arrangementer for kvinnelige studenter innen it- og teknologifag. Dette gjør vi fordi vi mener det er viktig å vise hvilke muligheter som finnes for kvinner innen it og teknologi, og samtidig inspirere flere kvinner til å velge fag og yrker i vår bransje. 

Girl Tech Fest

Girl Tech Fest

Vi ønsker å være med på å skape fremtidens teknologi. Derfor samarbeider vi med Girl Tech Fest. Dette er et initiativ av ODA-nettverket, IKT Norge og Biblioteket der unge jenter samle for å lære om koding, teknologi på en interessant og engasjerende måte.

 


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med

Marianne Røgeberg

marianne.rogeberg@cgi.com

+47 902 60 813


En kvinne som skriver i en notatbok på en kafé

Blogg

I CGI arbeider det en rekke eksperter som skriver om flere ulike temaer. Her finner du blogginnlegg om mange interessante og banebrytende temaer.

To kollagaer som hilser på hverandre over bordet

Karriere i CGI

Vi utvikler komplekse løsninger for våre kunder hver dag. Vi bidrar til å utvikle samfunnet mot en mer innovativ, sikker og bærekraftig fremtid. Vi er mer enn bare ansatte. Vi er en del av et selskap som går utenom det vanlige for å skape en bedre morgendag.

To arbeidere som tar hverande i hendene i en fabrikk

Kundecaser

Her kan du lese mer om hva vi har levert til og med våre kunder.