I år har hver forretningsenhet i CGI gitt sin julegave til en selvvalgt veldedig organisasjon. Vi har gleden av å støtte seks ulike organisasjoner denne julen, som alle bidrar til å gjøre en stor forskjell for enkeltmennesker i samfunnet – ikke bare i julen, men året rundt. I denne artikkelen får du vite hvilke organisasjoner som mottar julegavene våre i år.

Gateteam Oslo

Vår forretningsenhet Card har denne julen valgt å gi en donasjon til Gateteam Oslo, som gjør den tøffe hverdagen for mange av Oslos rusavhengige og hjemløse litt enklere med sitt lavterskeltilbud – som er ekstra populært på kalde og mørke dager i juletiden.

Gateteam Oslo er en frivillig non-profit-organisasjon uten politisk eller religiøs tilhørighet, som deler ut mat, varm drikke, klær, soveposer, hygieneartikler og andre livsnødvendigheter til trengende i Oslos gater. I dag utgjør Gateteam Oslo 10 faste nøkkelpersoner, og siden oppstarten i 2011 har de hjulpet mer enn 1000 personer i hovedstaden.

Hver onsdag er gateteamet ute i gatene for å hjelpe de som har behov for det, og teamet har behov for flere frivillige som kan være med og utgjøre en forskjell. Ønsker du å bidra? Meld deg som frivillig via Gateteam Oslos kontaktskjema.

gateteam-ute

Bilde: © Gateteam Oslo

Ung Arena Karmøy

Forretningsenheten Utility har sitt hovedsete i Haugesund, og ønsket i år å gi sin julegavedonasjon til et formål med lokal forankring. Valget falt på Ung Arena Karmøy, som drives av IOGT, og er et lavterskeltilbud til ungdommer i alderen 15-25 år som synes livet kan være utfordrende og vanskelig på grunn av utenforskap, mobbing, rus, omsorgssvikt, angst, depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser eller overgrepsproblematikk.

Gjennom samtaler, aktiviteter og individuell oppfølging samt samarbeid med andre hjelpeinstanser, er målet å gi ungdommene trygghet og tilhørighet og skape motivasjon og mestring for veien videre. Ca. 100 ungdommer mottar hjelp og oppfølging fra Ung Arena Karmøy årlig.

Nylig fikk representanter fra Ung Arena Karmøy overrakt julegaven i sine lokaler av CGIs Anne Sofie Grinde:

Ung Arena Karmøy gave

Bilde: © Ung Arena Karmøy

Barnekreftforeningen

Forretningsenheten vår som sikrer at samfunnskritiske tjenester fungerer for de største offentlige og private selskapene og organisasjonene i Skandinavia, Global Technology Operations (GTO), har i år valgt å gi sin julegavedonasjon til Barnekreftforeningen.

De fleste kjenner, enten direkte eller indirekte, barn eller unge som er eller har vært rammet av kreft. Ingen barn skal behøve å dø av kreft, og GTO ønsker å bidra til å bekjempe at sykdommen ikke skal ramme det mest dyrebare og kjære vi har, nemlig våre barn.

Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig og landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Foreningen hjelper barn og ungdommer med kreft og er til stede for hele familien, slik at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft, slik at de ikke føler seg alene. Samtidig ønsker de å være den største pådriveren i Norge til å sette søkelys på barnekreft i media og samfunnet, samt en viktig bidragsyter til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

– I år ønsker vi å gi julegaven til Barnekreftforeningen for å støtte de barna og familiene som rammes av kreft. Barn har mye de skal oppleve, og derfor ønsker vi å bidra til å gjøre en forskjell, så ingen barn skal dø av kreft. Vi er stolte over at årets julegave går til livsviktig forskning og støttetiltak til barn og unge med kreft, sier Karianne Hoel, leder av GTO-enheten i CGI Norge.

barnekreftforeningen-bilde

 

Fattighuset Oslo 

Våre to forretningsenheter Government, som bistår de største virksomhetene i offentlig sektor med å gjennomføre sin digitale reise, og Retail, som leverer en rekke tjenester og løsninger til virksomheter innen B2C- og B2B-handel, har i år valgt å gi sine julegaver til Fattighuset. Organisasjonens målgruppe er mennesker som sliter og har det vanskelig økonomisk, bl.a. sosialklienter, enslige forsørgere, trygdede, arbeidsløse, bostedsløse og andre som har kommet i økonomiske vanskeligheter.

Fattighuset tilbyr sine brukere klær, mat, vaskemuligheter, kantine og bibliotek, og er en 100 % frivillig drevet organisasjon.

– Ved å gi vår julegave til Fattighuset, støtter vi de som har det trangt økonomisk og har fått ekstra lite å rutte med nå som priser på mat og strøm har skutt i været. Som et selskap som tar samfunnsansvar, ønsker vi å bruke vår julegave til å hjelpe de som er dårligst stilt økonomisk i samfunnet. Vi har medarbeidere som med egne øyne har observert hvordan behovet for hjelp fra Fattighuset har vokst fra noen få som har stått i kø til at det nå er svært mange som trenger hjelp for å få endene til å møtes, uttaler Martin Kraugerud, som leder Retail-enheten i CGI Norge.

fattighus-vipps

Bilde: © Fattighuset

Flyktninghjelpen

Det er ikke bare forretningsenhetene i CGI som bidrar med julegaver til gode formål, også stabsfunksjonene Corporate Services og Operations har i år valgt Flyktninghjelpen som mottaker av årets julegave. Organisasjonen ble stiftet etter andre verdenskrig og hjelper mange millioner mennesker på flukt hvert år, i 2021 hjalp deres 16.000 hjelpearbeidere nær 10 millioner mennesker i 35 land.

Flyktninghjelpens nødhjelpsteam, og deres beredskapsstyrke NORCAP, er raskt på plass for å sikre at de rammede har mat, vann og tak over hodet. Fra å støtte en far på jobbjakt til å hjelpe et barn med å bearbeide traumer: Flyktninghjelpen står side om side med flyktningene og ser deres behov.

2022 har vært et dramatisk år i Europa, og krigen i Ukraina har gjort at grusomhetene forbundet med krig har fått en større plass i manges bevissthet. Da er det godt å kunne støtte Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt, og bidra til at flyktninger kan gjenvinne tryggheten og håpet i en ellers håpløs situasjon.

flyktninghjelpen-bilde

Bilde: © Flyktninghjelpen

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon tar imot alle som trenger det og gjør en innsats for mange av de som kanskje ikke gleder seg like mye til jul. I år er det ekstra mange som føler på ensomhet og det å ikke strekke til, og vi håper at vårt bidrag kan gi et håp og et lyspunkt i hverdagen. 

Våre forretningsområder Energy og Manufacturing har valgt å større Kirkens Bymisjons arbeid i byer over hele Norge denne julen, et arbeid blant og for mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Organisasjonen har 1800 ansatte i hel- og deltidsstillinger, og i tillegg har de hele 4500 frivillige som bidrar til å sørge for at alle mennesker får erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Vi håper at vårt bidrag kan gjøre en forskjell for noen av de som dessverre er utsatt for nød, krenkelse og urettferdighet i samfunnet vårt, ved at de i stedet kan gis mot, myndighet og muligheter gjennom Bymisjonens arbeid.

kb-bilde1

Bilde: © Kirkens Bymisjon

God jul og godt nytt år!

Vi retter vår takk og oppmerksomhet til det gode arbeidet disse og andre veldedige organisasjoner gjør, og oppfordrer alle til å være litt ekstra rause med hverandre – og ikke kun i juletiden.

Vi ønsker alle våre kunder, partnere, forbindelser og andre en riktig god jul og alt godt for 2023!

Varme hilsener fra alle oss i CGI Norge.