I GTO er vi 80 ansatte i Norge, og 800 i Skandinavia

Vi jobber med mange spennende kunder i privat og offentlig sektor og opplever stor etterspørsel etter våre tjenester. Kundene våre er svært fornøyde med oss; vi får høre at de setter pris på vår evne til snu oss raskt i takt med kundenes behov, samtidig som vi leverer høy kvalitet og stabile leveranser.

Vi har et svært godt arbeidsmiljø med høy trivsel, og vi har mange meningsfulle prosjekter. Vår leveranseorganisasjon har en unik miks av lokale eksperter som jobber tett med våre kunder, og en solid global leveranseorganisasjon med store leveransesentre i Norden, så vel som near- og offshore.

Vil du vite mer om GTO er du velkommen til å ta kontakt med Tore Wettre Andreassen.

Våre ledige stillinger (oppdatert august 2023):

Senior Consultant - Fullstack-utvikler - GTO
Senior Consultant - Frontend-utvikler - GTO
Senior Consultant - Backend-utvikler - GTO

Profil: Geir Sandbu

Geir Sandbu, senior nettverkskonsulent

Som senior nettverkskonsulent har Geir Sandbu en omfattende og variert arbeidsdag, med oppdrag som spenner på tvers av hele organisasjonen. Geir opplever kundene mer som samarbeidspartnere enn bare kunder, og tror på god dialog for å oppnå gode resultater.

Bli bedre kjent med Geir her

Annette Valde, IT-arkitekt

Annette er IT-arkitekt i GTO og hun jobber med ytterligere digitalisering av Brønnøysundregistrene. Annette tenker at folk var mer stolte av jernbanen tipptippoldefaren hennes bygde enn det vi er av det digitaliserte, moderne Norge. Det er det ingen grunn til!Se videoen med Annette her

Profilbilde av Gavin King

Gavin King, senior applikasjonsutvikler 

Gavin jobber med applikasjonsutvikling og med Open Source-teknologi i Global Technology Operations. I tillegg er han mentor for CGIs talentprogram for nyutdannede og jobber med intern opplæring i frontend teknologier.

Bli bedre kjent med Gavin her

Medeier fra dag én

Alle ansatte i CGI får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet, og 86 % av våre medarbeidere er deleiere. CGI matcher ditt bidrag krone for krone opp til et bestemt maksbeløp. I tillegg kan ytterligere et beløp som tilsvarer en fastsatt prosentsats av din nettolønn investeres i CGI-aksjer.

Karriere-/utviklingsmuligheter

Med et bredt spekter av spennende kunder og prosjekter får du mulighet til å utvikle deg selv og din karriere i CGI. Vi tilrettelegger for høy aktivitet i faggrupper, tilbyr intern og ekstern kursing, og utformer individuelle utviklingsplaner sammen med den ansatte.

Fritids-/idrettsaktiviteter

CGI Culture er navnet på vårt fritids- og idrettsprogram. Vi ønsker å tilrettelegge for en sunn og helsefremmende livsstil for våre ansatte. Enten du liker å jogge, sykle, gå på fjelltur, spille fotball, squash eller klatre har vi i et miljø for deg. Vi legger til rette for en rekke idretts- og fritidsaktiviteter for våre ansatte gjennom vårt bedriftsidrettslag.

Samfunnsansvar

Vår lokale forretningsmodell er designet for å sikre at vi er nær våre kunder og deres lokalmiljøer. Ettersom partnerskap ikke begrenses av arbeidsplassen, involverer vi oss i aktiviteter som våre kunder er opptatt av i deres lokalmiljøer. Vårt fokus på grasrottiltak sikrer at våre kunders lokalmiljøer får mest mulig nytte av vårt engasjement gjennom finansiell støtte og frivillig arbeid, der våre ansatte benytter sitt engasjement og sin teknologi- og rådgivningskompetanse til å levere pro bono-arbeid.

Work-life balance

Vi har fleksible arbeidstider med mulighet for å velge hvor du ønsker å jobbe. Vi har stor forståelse for at mange av våre ansatte er i en livssituasjon som krever tilpasninger, og vi tilrettelegger for fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Mangfold

I CGI jobber vi for et åpent og inkluderende miljø der alle medarbeidere har de samme mulighetene, rettighetene og pliktene. Vi ønsker å bygge en kultur der vi respekterer hverandre og verdsetter mangfold. Alle skal føle seg velkomne hos oss uavhengig av kunnskap, erfaring, kjønn, alder, etnisitet, religion, tro, funksjonshemming, seksuell legning eller livssituasjon.

karriere-image-6

Hvordan er det å jobbe i CGI?

Bli vår kollega og ta del i et miljø som skaper innovative løsninger i nært samarbeid med våre kunder og partnere. Som et globalt IT-selskap med sterk lokal tilstedeværelse, gir vi deg muligheten til å jobbe med meningsfylte prosjekter som påvirker og utvikler samfunnet vårt. Vi søker nå etter flere gode kollegaer – velkommen til oss i CGI!

Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss

Saksbehandlingssystem for Pasientreiser

Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet. 

Les kundecasen om Pasientreiser 

Credit card payment through smartphone

Smartfinans for Ikano Bank

I en årrekke har CGI utviklet Ikano Bank sitt søknadssystem for lån og kredittkort som benyttes av IKEA sine kunder. SmartFinans er et komplett saksbehandlingssystem for hele søknadsprosessen, med produksjon og håndtering av alle relevante dokumenter. 

Les kundecasen om Ikano Bank 

 IT plattform til Osloskolene

CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene.

Les kundecasen om Utdanningsetaten og Osloskolene 

En mann og en dame på et lager ser på et nettbrett

Managed IT Services

Managed IT er mer enn outsourcing; det handler om å levere verdi. Som en forlengelse av din organisasjon håndterer vi et stadig mer komplekst miljø av teknologi, prosesser, systemer og software. 

Les mer om våre tjenester innen Managed IT
 

Serverrom

Infrastrukturtjenester

Dagens ledere er opptatt av nye digitale forretningsmodeller, produkter og tjenester. Vi hjelper våre kunder med å utnytte og optimere deres infrastruktur.

Les mer om våre infrastrukturtjenester 

Applikasjonsforvaltning

Applikasjonstjenester

Effektiv styring av IT-systemer er en forutsetning for å få mest mulig ut av investeringene og skape vekst i virksomheten. Vår fagekspertise og våre velprøvde løsninger gir kontinuerlig forbedring og løpende gevinstrealisering.

Les mer om våre applikasjonstjenester

En utvikler som sitter foran en PC og koder

Systemutvikling

Med stor faglig bredde og et tydelig fokus på å realisere kundeverdi, er CGI en god samarbeidspartner for innovativ systemutvikling. CGI benytter moderne verktøy og metoder i utviklingsarbeidet, og vi vurderer kontinuerlig nye teknologier, rammeverk og utviklingsmetodikker. 

Les mer om systemutvikling i CGI

PC skjerm som viser Security

Cybersikkerhet

I CGI er sikkerhet en del av alt vi gjør. Cybersikkerhet og informasjonssikring er og en viktig del av vårt tjenestetilbud. Vårt mål er å gi deg ro til å fokusere på det som er kjernevirksomheten din. CGI tilbyr tjenester innen hele spekteret av sikkerhet, fra risikovurderinger via tekniske løsninger, til ende-til-ende-løsninger.

Les mer om våre sikkerhetstjenester

Skyer som speiler seg i skyskrapere

Skytjenester

CGI gjør det enkelt, sikkert og effektivt å utnytte nye fordeler med cloud. Vi tilbyr strategisk rådgiving og tjenester for offentlige, private og hybride skyløsninger.

Les mer om våre skytjenester  


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Tore W. Andreassen
tore.andreassen@cgi.com
Tlf: +47 990 93 434