Managed IT: Mer enn outsourcing

Tidligere handlet outsourcing først og fremst om å redusere kostnadene, mens i dag forventer men mye mer enn det. For å oppnå konkurransefordeler i den digitale verden, trenger man en partner som kan bistå organisasjonen med å bli smidige. 

I CGI snakker vi om «Managed IT» i stedet for «outsourcing». Som en forlengelse av din organisasjon håndterer vi et stadig mer komplekst miljø av teknologi, prosesser, systemer og software.

Managed IT services handler om å levere verdi. Med en robust IT-forsyningskjede får du økt… :

  • Smidighet
  • Skalerbarhet
  • Motstandsdyktighet
  • Sikkerhet
  • Databeskyttelse

I tillegg vil du oppleve reduserte kostnader og en mer optimal drift. 

Vi bistår også med å koble sammen frontend- og backendsystemer, samt prosesser. På denne måten kan man introdusere nye, innovative produkter og tjenester på en rask og fleksibel måte. 

En pålitelig partner som leverer resultater

Våre kunder ser på oss som en kompetent og pålitelig partner. Vi tar ansvaret og tilpasser oss dine prioriteringer etter hvert som de utvikler seg, samtidig som vi finner nye veier for å øke produktiviteten. Vi tilpasser våre bransjespesifikke metoder, verktøyer og prosesser slik at de passer til ditt spesifikke miljø og vi sikrer at vi lever opp til våre forpliktelser med full kontroll over kostandene. 

Fordelen med vår partnerbaserte tilnærming er at vi jobber med forhåndsdefinerte resultater, prisen er forutsigbar og vi kan skape betydelige besparelser på kort og lang sikt. Vi skaper økt innovasjon, forbedret drift, høyere kvalitet, kortere time-to-market og redusert risiko.

CGIs Management Foundation

CGIs Management Foundation er et rammeverk som definerer og styrer ledelsen av vår virksomhet. Rammeverket fokuserer på at vi er i stand til å levere tjenester av høy kvalitet og som er tilpasset dine behov som kunde. 

IT styringsmodell

Vår IT-styringsmodell er basert på optimal kartlegging av ansvarsområder og går langt utover tradisjonelle styringsmodeller og modeller som fokuserer på kostnader og arbeidsforhold. Den er fleksibel, modulbasert og kostnadseffektiv.

Innovasjon og kontinuerlig forbedring

Vi samarbeider tett med våre kunder når det kommer til innovasjon og kontinuerlig forbedring. Vi jobber for å få mennesker, prosesser, teknologi og sikkerhet til å passe inn i din forretningsstrategi og bedriftsarkitektur, slik at du når dine forretningsmål.

Transformasjonsveikart

Vi har et omfattende transformasjonsveikart for å migrere fra din nåværende IT-situasjon til ønsket situasjon. Veikartet støttes av vår IT-styringsmodell og måling av våre IT-tjenester.

 

Måling av IT-tjenester

Vår forpliktelse er å levere resultater og kontinuerlig produktivitetsforbedring.  Vi måler ytelsen, kvaliteten og effektiviteten av våre IT-tjenester slik at du ser forretningsverdien du kan oppnå med IT.

Rammeverk, prosesser og verktøy

CGIs Client Partnership Management Framework inkluderer velprøvde prosesser og verktøy for å levere effektive og sikre IT-tjenester av høyeste kvalitet.

Globale leveranser

CGIs globale nettverk av leveringssentre gir tilgang til riktig kompetanse, på rett sted, til rett tid og til rett pris.

Managing for excellence

CGIs Managing for Excellence-prosess gir deg oversikt og innsikt i dine IT-tjenester, samtidig som du  sikrer ansvar og eierskap for ytelse og resultater.

 

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Karianne Hoel
karianne.hoel@cgi.com
Tlf: +47 905 96 804