Med mer enn 1 700 sikkerhetseksperter globalt, kombinert med lokal tilstedeværelse, er CGI en solid aktør innen cybersikkerhet. Sikkerhet og informasjonssikring er en viktig del av alt vi gjør, og målet vårt er å gi deg ro til å fokusere på kjernevirksomheten din. Vi mener at sikkerhet skal bygges inn i alle aspekter av virksomheten: fra infrastruktur og nettverk til mobilapper, opplæring av ansatte og løpende drift. 

Sikkerhet er integrert i CGIs daglige virke og er en del av alt vi gjør og alt vi leverer. Vi beskytter våre kunders, partneres og ansattes data og systemer, og sikrer at informasjon og systemer er sikret mot trusler, misbruk eller uautorisert tilgang til enhver tid. Vårt sikkerhetsrammeverk er basert på anerkjente industristandarder (ISO 27001, NIST, COBIT, CIS, etc.) og brukes globalt for å beskytte informasjon, teknologier, lokaler og ansatte. Rammeverket støttes av CGIs sikkerhetspolicyer, standarder og kontroller, og er implementert gjennom våre prosesser, praksiser, tjenester og løsninger. 

Vi benytter dette rammeverket til å levere helhetlige sikkerhetstjenester, fra risikovurderinger via tekniske løsninger til ende-til-ende-løsninger. Sammen med våre kunder vurderer og analyserer vi potensielle cyberrisikoer, overvåker IT-miljøer i sanntid, oppdager trusler og sørger for at nødvendige løsninger implementeres med hensyn til både prosess, mennesker og teknologi. 

Våre tilbud inkluderer konsulenttjenester og opplæring, integrasjon, implementering av sikkerhetsløsninger, samt administrerte tjenester.

Rådgivning – cybersikkerhet

Dagens organisasjoner ønsker å levere sømløse digitale opplevelser – når som helst og hvor som helst. Som et resultat av det, har kunde-, innbygger-, medarbeider- og leverandørøkosystemer blitt mer komplekse, sammenkoblede og åpne. Samtidig øker cybertruslene i hastighet og kompleksitet. Dette krever en moderne og sammenhengende sikkerhetstilnærming.

CGI har gjennom 45 år utviklet sine tjenester innen rådgivning og sikring av kritiske forretningssystemer i komplekse miljøer over hele verden, inkludert forsvars- og etterretningssektorene. Vi har også et tett samarbeid med internasjonale foreninger og standardiseringsorganer for å holde oss kontinuerlig oppdatert på fagområdet. 

Vi tilbyr rådgiving som hjelper deg med å forberede deg på dagens og fremtidens digitale realiteter, og leverer rådgivingstjenester innen hendelseshåndtering, sikkerhet i skyen, beredskap, risikoanalyse, sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsrevisjon og mye mer.

Cyberforsikring

CGI samarbeider med Gjensidige Forsikring, som tilbyr Cyberforsikringer til norske virksomheter. Forsikringen hjelper deg hvis virksomheten utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus via e-post eller andre dataangrep. Les mer om Cyberforsikring her.

Testing Services

Testing Services gjør virksomheten i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. Automatiserte tester sikrer betydelig heving av kvalitet, åpner for benchmarking og bruk av våre ressurser i India/Bangalore sikrer svært konkurransedyktige priser. Les mer om Testing Services her.

Overvåkningstjenester: SIEMaaS og Sentinel

En organisasjons IT-systemer må beskyttes mot inntrenging og feilbruk for å opprettholde funksjonalitet og forhindre at informasjon havner i feil hender. Security Incident and Event Management as a Service (SIEMaaS) gir deg en enkel måte å gjennomgå logger på, og bidrar til å få oversikt over compliance i henhold til GDPR, ISO, PCI-DSS m.fl. for de tilkoblede systemene du har enten on premises eller i skyen.

Tjenesten leveres av CGI som en SaaS-tjeneste, noe som betyr at infrastruktur og programvare for sikkerhet og samsvar er inkludert i tjenesten. 

SIEMaaS kan kombineres med våre SOC-tjenester.

Security Operations Centers (SOC)

Våre SOC-tjenester gjør det mulig å oppdage og reagere på mistenkelige hendelser i sanntid, 24 timer i døgnet. Vår innsikt og erfaring hjelper oss å forutse og håndtere cyberangrep, og vår lokale tilstedeværelse gjør at vi bistår deg der organisasjonen befinner seg. 

Vår overvåkingstjeneste samler inn og aggregerer hendelseslogger fra en lang rekke kilder. Hendelser utforskes i sanntid og ondsinnede aktiviteter og angrepsmønstre identifiseres basert på spesifikke kriterier tilpasset ditt miljø. Vi leverer SOC-tjenester fra våre ni sentre som overvåker, varsler og reagerer på trusler døgnet rundt hele året for en rekke offentlige og private virksomheter 

Vi har som mål med alt vårt arbeid å gi kundene våre trygghet til å fokusere på det viktigste – å fokusere på kjernevirksomheten, gjøre kundene eller innbyggerne fornøyde, og få virksomheten til å utvikle seg lønnsomt. CGIs SOC-tjenester er et godt virkemiddel for å oppnå dette målet.

Globalt har vi tett samarbeid med internasjonale sikkerhetsorganisasjoner og standardiseringsorganer. CGI er også en av få leverandører som har tre offisielt godkjente sikkerhetssertifiseringsanlegg – i Canada, Storbritannia og USA, inkludert vårt CGI Federal Cyber Innovation Lab.

Vi har et stort spekter av kunder i privat og offentlig sektor i Europa, Nord-Amerika, Asia og Oseania, noe som betyr at vi er godt kjent med cybersikkerhet fra alle aspekter – teknologisk, operasjonelt og juridisk. Cybertrusler er globale, men behovene varierer lokalt. Som lokal sikkerhetspartner har vi kunnskap om lokalmiljøet og kan raskt være på stedet for å håndtere en hendelse.

Cyber Response Center

Incident Response (IR) er mer enn bare handlingene som utføres umiddelbart etter at man har opplevd et cyberangrep eller brudd på cybersikkerheten. IR handler også om å øke evnen din til å håndtere en slik hendelse, og dermed forbedre responstiden ved en cybersikkerhetshendelse.

Vår IR-team kan gi et avansert nivå av cybersikkerhet som de fleste organisasjoner rett og slett ikke kan oppnå alene. Med det siste innen maskinvare og programvare, samt dyktig og kvalifisert personell, tilbyr vi de høyeste standardene for IR. 

Vårt lokale Cyber Response Center i Stavanger kan levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. 

Network Security Services

Fra våre to ISO-sertifiserte datasentre i Oslo leverer vi nettverkssikkerhetstjenester for å sikre kontinuerlig beskyttelse og tilgjengelighet av forretningssystemer og sensitiv informasjon. Blant annet leverer vi de mye etterspurte tjenestene Intrusion Detection/Prevention (IDS-IPS). All nettverkstrafikk overvåkes og analyseres automatisk i sanntid i henhold til signaturfiler, og i samsvar med klientens konfigurasjonsoppsett kan tjenesten automatisk forhindre angrep.

 

Cyberforsikring

Cyberforsikring

Selv med et veletablert sikkerhetsprogram, en komplett oversikt over kritiske aktiviteter, etablert overvåkning og en levende beredskapsplan, kan en ikke utelukke at en blir utsatt for cyberangrep eller datakriminalitet i en eller annen form. Har du vurdert cyberforsikring?

Sikkerhetstesting

CGI Testing Services

Test Services gjør at bedriftene er i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. 77 % av alle bedrifter som har tatt i bruk Testing Services rapporterer om 13-61 % kostnadsreduksjon etter 18 måneders bruk.

Sikkerhetstjenester

Sikkerhetstjenester

Via våre Security Operations Center (SOC), og vårt lokale Cyber Response Center (CRC), kan vi levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. Her overvåker vi kontinuerlig virksomhetens systemer, og håndterer eventuelle sikkerhetshendelser direkte.

Women on discussion about cyber threats

NIS2-direktivet og endringene du må vite om innen 2024

I den stadig mer digitaliserte verden er cybersikkerhet av avgjørende betydning. EU har innført nye retningslinjer, kalt NIS2-direktivet, som vil påvirke virksomheter innen ulike samfunnskritiske sektorer som energi, transport, helse og offentlig forvaltning. Dette direktivet setter krav til krypteringsteknologi, autentisering, risikovurderinger og varsling, og det må være implementert av alle berørte virksomheter innen 18.oktober 2024. La oss utforske hva NIS2 innebærer og hvordan det vil påvirke din virksomhet.

ROS-analyse

En ROS-analyse gir deg hvilepuls i ferien

Sommeren er tiden for å roe ned. Vi avslutter et halvår med arbeid, for å kunne legge bena høyt og ta noen ukers velfortjent pause. Jobben blir lagt til side for de fleste, og få ansatte er til stede under ferieavviklingen for å sikre vedlikehold og opprettholdelse av kritiske funksjoner i sommermånedene. Men hvordan vet du at din virksomhet er trygg nok, slik at du kan ta sommerferie med hvilepuls?

hvordan sikrer jeg bedriften

Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Mikael Kofod
mikael.kofod@cgi.com
+47 975 27 343