Test Services gjør at bedriftene er i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. Automatiserte tester sikrer betydelig heving av kvalitet, åpner for benchmarking og bruk av våre ressurser i India/Bangalore sikrer svært konkurransedyktige priser.

CGI reduserer applikasjonens livssykluskostnader ved å bygge test og validering i alle faser av utvikling og støtte prosedyrer, ved bruk av avanserte testmetoder og prosesser. Vi tilbyr nye teknikker og nye måter å tilføye test ressurser, slik at våre kunder kan kutte sine test budsjett. CGI reduserer risikoen og forbedrer kvaliteten på våre kunders utvikling ved å etablere et test regime som produserer forutsigbare resultater som oppfyller forretnings- og myndighetskrav. Vi hjelper våre kunder med å få nye tjenester og produkter til markedet raskere ved å redusere tidsbruket på testing og eliminere forsinkelser mens kritiske feil blir korrigert. vurdere deres test modenhet, gir et veikart for forbedring og identifisere fordelene.

VERDI FOR KUNDEN

 • Kostoptimalisering
 • Økt effektivitet og produktivitet gjennom hele livssyklusen
 • Redusert tid til marked
 • Økt Kvalitet
 • Forsikrer End-To-End integrasjon

Tilgjengelige tjenester: 

Business acceptance management (BAM)

Sikrer at IT-endringer er i samsvar med virksomhetens behov for dermed å bringe forutsigbarhet til dine forretningsmessige endringer, bedre kvalitet og tid til markedet og kjører ned IT-kostnadene dine.

Managed test services

Overtar ansvaret for å levere komplette test tjenester i bedriftens livssyklus til avtalt servicenivå og kostnad, slik at du kan sende applikasjoner live fort og med selvtillit.

 • CGI håndterer og kontrollerer test tjenesten, test outsourcing, offshore, automatisering
 • Betal per bruk, tid/volum prising
 • Service Level Agreement (SLA) & leveringsbasert

Managed test environments

Gjør virkelig representative testmiljøer tilgjengelig når du trenger dem for å redusere tid til markedet, forbedre kvaliteten og forbedre effektiviteten i din testprosess.

Domain-specific test solutions

Tilfører vår effektive testtilnærming for å akselerere endringen i bestemte markeder og gjøre utfall forutsigbart.

Test consulting services

 • Strategisk testrådgiving 
 • Testprosessforbedringer 
 • Interim test management

Test training services

 • ISTQB sertifisering
 • RRBT Test Management
 • TestFrame
 • Review & inspeksjoner 

Test projects

 • Testmodenhetvurdering
 • One-Off test prosjekter
 • Trening

Functional testing

 • Unit testing
 • System testing
 • Integrasjonstesting
 • Acceptance testing
 • Regresjonstest Automation

Non-functional testing

 • Performance testing
 • Sanity testing
 • Usability testing
 • Security testing
 • Installability testing
 • Documentation testing
 • Compatibility testing
 • Service Management testing
 • Network testing

Performance testing

 • Load testing
 • Volume and scalability testing
 • Stresstesting
 • Endurance testing
 • Benchmark testing

 

"I følge Gartner utgjør testtjenester 25-50 % av arbeidet på et prosjekt. Eksperter estimerer at kun 50 % av tiden er effektiv. Dette er årsaken til at IT utviklings-teamene bruker opptil 40 % av tiden på feilretting. 77 % av kundene har rapportert 13 - 61 % kostnadsreduksjon etter 18 måneder ved bruk av Testing Services."


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Bjørn Tore Lund
bjorn.tore.lund@cgi.com
+47 934 08 720


 

Cyberforsikring

Cyberforsikring

Selv med et veletablert sikkerhetsprogram, en komplett oversikt over kritiske aktiviteter, etablert overvåkning og en levende beredskapsplan, kan en ikke utelukke at en blir utsatt for cyberangrep eller datakriminalitet i en eller annen form. Har du vurdert cyberforsikring?

Sikkerhetstjenester

Sikkerhetstjenester

Via våre Security Operations Center (SOC), og vårt lokale Cyber Response Center (CRC) i Stavanger, kan vi levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. Her overvåker vi kontinuerlig virksomhetens systemer, og håndterer eventuelle sikkerhetshendelser direkte. CGI tilbyr tjenester innen hele spektrumet av sikkerhet, fra risikovurderinger via tekniske løsninger til ende-til-ende-løsninger.


 

En kjettting som holder på å ryke

Heller føre var enn etter snar

Sikkerhetsbrudd mot IT-systemene til en virksomhet kan få store konsekvenser. Derfor bør de ha et organisatorisk rammeverk og tekniske løsninger som tester sårbarheten og overvåker systemene.

Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler.

Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

I en mobiltelefon er det først og fremst informasjon lagret på selve telefonen. Men en moderne telefon brukes også til å nå facebook, twitter, epost og en lang rekke andre skytjenester. I telefonen ligger også nøkler som gir tilgang til disse tjenestene, så den totale mengden informasjon som ligger på eller kan nås fra telefonen er ganske stor.