Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om vår praksis i forbindelse med innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger som automatisk samles inn eller gis til oss.

  • Disse retningslinjene gjelder for CGI.com og alle autoriserte undersider som uttrykkelig vedtar, viser eller lenker tilbake til disse retningslinjene. 
  • For innbyggere i USA, se US Rights and Notices.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Vi kan samle inn personopplysninger som du frivillig gir oss når:

  • Du ber om informasjon om tjenestene våre;
  • Du sender inn spørsmål til oss;
  • Du abonnerer på våre tjenester; og
  • Du velger å sende inn CV-en din i forbindelse med karrieremuligheter som er lagt ut på nettstedet vårt.

Personopplysningene du oppgir, kan bli brukt til å kommunisere med deg i forbindelse med ulike forespørsler og abonnementer eller til å vurdere deg for ansettelsesformål, og vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for.

Når du bruker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn tekniske data om enheten din. Disse dataene inkluderer, men er ikke begrenset til, dato og klokkeslett for når du åpnet nettstedet vårt, domenet du besøkte, IP-adressen din, nettlesertypen din og diagnostiske data i tilfelle det oppstår en feil. Vi bruker ikke disse opplysningene til å identifisere deg som person.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene dine kan bli delt utenfor landet der du befinner deg, med relevante CGI-tilknyttede selskaper som har ansvaret for å håndtere dine henvendelser, abonnementer eller søknader. Du finner en liste over CGIs samarbeidspartnere og hvilket land de befinner seg i på https://www.cgi.com/en/offices.

Når slike overføringer finner sted, har CGI implementert interne retningslinjer og prosesser for personvern som sikrer et høyt beskyttelsesnivå for dine personopplysninger i CGIs datterselskaper, uavhengig av hvor personopplysningene stammer fra eller behandles.

Vi kan også dele data du oppgir med tjenesteleverandører som vi engasjerer for å utføre tjenester på våre vegne, for eksempel tredjeparts innholdsleverandører som forenkler registrering av arrangementer, støtter visning av CGI-videoer og muliggjør deling av CGI-innhold i sosiale medier. Vi kan også tillate tredjeparts tjenester som Akamai å bruke data som overføres fra enheten din, spesielt IP-adressen, til rent sikkerhetsmessige, tekniske og funksjonelle formål. Tredjepartene vi bruker, inkluderer AddToAny (som tilbyr delingsknapper for nettstedet vårt), Akamai (som bruker IP-adresser for å forbedre nettstedets sikkerhet mot distribuerte tjenestenektangrep) og Cloudflare (som tilbyr innholdsleveringsnettverkstjenester og bidrar til å forhindre misbruk på nettet). Disse leverandørene er kontraktsmessig forhindret fra å bruke eller utlevere opplysningene, med unntak av det som er nødvendig for å levere tjenester til oss eller for å overholde juridiske krav. Verken vi eller disse tredjepartene bruker personopplysninger som deles med dem til profilering eller overvåking på tvers av nettsteder.

I tillegg kan vi dele personopplysninger etter eget ønske, for eksempel når du melder deg på et webinar eller betaler for en tjeneste. I tillegg kan vi utlevere opplysninger om deg dersom vi er lovpålagt eller har lov til å gjøre det.

Vår bruk av Google Analytics

Hvis du har akseptert statistikkcookies, bruker nettstedene våre Google Analytics 4 ("GA4") - en tjeneste som gjør det mulig for oss å: (a) måle trafikk og engasjement på nettstedene våre, (b) redusere overflødig eller utdatert innhold og lette tilgjengeligheten til nettstedene våre, og (c) imøtekomme skiftende behov og forventninger hos brukerne av nettstedene våre.

GA4 samler inn hendelsesbaserte data fra brukernes interaksjon med nettstedene våre. Disse dataene inkluderer vanligvis interne søk, start av økt, sidevisninger, fluktfrekvens og interaksjon med videoer. GA4 kan også samle inn teknisk informasjon om nettleseren og enheten din (f.eks. skjermoppløsning og språkinnstilling), informasjon hentet fra informasjonskapsler som er satt på enheten din og grove geografiske lokaliseringsdata avledet fra IP-adresser som anonymiseres så snart det er teknisk mulig. Når det gjelder EU-basert trafikk, brukes IP-adressedata kun til utledning av geolokaliseringsdata før de umiddelbart kastes. De logges ikke, er ikke tilgjengelige og brukes ikke til andre formål.

Data som samles inn gjennom GA4, kan overføres til Googles servere i USA. Eventuelle overføringer av data fra EØS til USA på tvers av landegrensene dekkes av EUs og USAs rammeverk for personvern, som Google har sertifisert seg i henhold til. Data som samles inn via GA4, slettes automatisk etter 14 måneder. Sletting av data der oppbevaringsperioden er utløpt, skjer automatisk en gang i måneden. Før data slettes, kan vi generere rapporteringsresultater fra aggregerte data som lagres separat fra brukerdata.

Vi respekterer personvernet ditt, og data som samles inn via GA4, brukes ikke til å profilere eller identifisere deg som person. Vi har også inngått en databehandleravtale med Google, slik at alle personopplysninger som samles inn gjennom GA4, kun behandles i samsvar med våre instruksjoner. Vi har implementert ytterligere personvernkontroller som er tilgjengelige i GA4, blant annet ved å deaktivere Google Signal (en funksjon i GA4 som muliggjør rapportering og remarketing på tvers av enheter), velge bort datadeling med Google (slik at Google ikke har tilgang til GA4-dataene våre) og sikre at GA4 ikke sporer brukere som har avvist eller valgt bort statistikkinformasjonskapsler.

Vårt rettslige grunnlag for bruk av GA4 er ditt samtykke i henhold til Art. 6(1)(a) i GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt uten å oppgi noen grunn ved å avvise eller deaktivere statistikkinformasjonskapsler i vårt senter for administrasjon av informasjonskapsler. Du kan også hindre GA4 i å samle inn data (inkludert IP-adresse) om ditt besøk på eller interaksjon med våre nettsteder ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on. All behandling frem til tidspunktet for tilbakekallingen forblir upåvirket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Google Analytics behandler brukerdata, kan du lese Googles personvernerklæring her.

Integrering av YouTube-videoer på nettsidene våre

Vi har integrert YouTube-videoer på nettstedet vårt. YouTube drives av Google LLC, et selskap underlagt Delaware, med adresse 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Av personvern- og databeskyttelseshensyn har vi omgått behovet for å laste inn videoressurser direkte fra YouTubes server og implementert en løsning som hindrer Google/YouTube i å automatisk samle inn dataene dine eller sette informasjonskapsler på enheten din før du faktisk har klikket på en video. Med andre ord, inntil du har gitt ditt samtykke til at Google/YouTube behandler opplysningene dine og bruker informasjonskapsler ved å spille av en video, sikrer løsningen vår at det ikke automatisk opprettes noen forbindelse til, og at det ikke sendes noen informasjonskapsler fra, YouTubes servere når du bare besøker en side på nettstedet vårt som inneholder en YouTube-video. Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å tømme nettleserøkten din og slette Google/YouTube-informasjonskapsler fra nettleseren din.

Hvis du er en bruker som befinner deg i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), vil opplysningene dine bli overført til Googles/YouTubes servere i USA. Google er registrert under EU-US Data Privacy Framework, som gir Google pålitelige mekanismer for overføring av personopplysninger til USA fra Europa.

Google/YouTube kan samle inn unike identifikatorer knyttet til nettleseren, applikasjonen eller enheten din når du har sett en video på nettstedet vårt uten å være logget inn på Google/YouTube-kontoen din: Hvis du er logget inn, kan Google/YouTube også samle inn data som de kombinerer med annen informasjon i kontoen din. Se Googles/YouTubes personvernerklæring her.

Du kan sjekke og oppdatere hvordan dataene dine behandles i Googles aktivitetskontroller. Du kan bruke Google Dashboard til å kontrollere og administrere visse typer informasjon som er knyttet til Google-kontoen din. Du kan se og redigere annonsepreferansene dine i innstillingene for personalisering av Google-annonser. Du finner informasjon om dette og andre innstillinger og alternativer (med tilhørende lenker) her.

Våre sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger

Vi opprettholder rimelige fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering av personopplysninger som du frivillig gir oss.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan holdes ansvarlig for personopplysninger du deler eller legger ut på offentlige steder, for eksempel bloggene våre. Slike offentlige områder kan konsulteres eller vises av alle som besøker nettstedet vårt, og faller derfor utenfor virkeområdet for disse retningslinjene.

Tilgang, gjennomgang og korrigering

Du har rett til innsyn i personopplysningene dine. For legitime formål kan du korrigere eller motsette deg behandlingen av personopplysningene dine. Du har også rett til å be om å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert og standardisert format. Hvis du har en slik forespørsel eller klage, kan du sende en e-post til privacy@cgi.com eller skrive til CGIs Chief Privacy Officer på adressen Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Frankrike.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, har du rett til å sende inn en klage til den kompetente personvernmyndigheten dersom CGI ikke behandler forespørselen din på riktig måte.

Lenker til nettsteder og tredjepartsapplikasjoner som ikke er CGI.

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og tredjepartsapplikasjoner som ikke er tilknyttet CGI (for eksempel YouTube og Vimeo for videoer, Google for Maps, ShareThis for sosial deling, Twitter- og Facebook-feeds, Digicast for webcasts med mer). CGI støtter ikke på noen måte slike tredjepartsnettsteder og -applikasjoner. CGI er derfor ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på slike tredjeparts nettsteder og applikasjoner, som er underlagt sine egne retningslinjer for personvern. Hvis du velger å gå inn på slike lenker, oppfordrer vi deg til å lese gjennom alle tredjeparters personvernerklæringer før du sender inn opplysninger.