Selv med et veletablert sikkerhetsprogram, en komplett oversikt over kritiske aktiviteter, etablert overvåkning og en levende beredskapsplan, kan en ikke utelukke at en blir utsatt for cyberangrep eller datakriminalitet i en eller annen form. En slik hendelse kan få store forretningsmessige og økonomiske konsekvenser for din bedrift, og det kan derfor være fornuftig å vurdere en Cyberforsikring.

CGI samarbeider med Gjensidige Forsikring som tilbyr Cyberforsikringer til norske bedrifter. Forsikringen hjelper deg  hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus på e-post eller andre dataangrep. Les mer om tilbudet og kontakt Gjensidige her.

Gjensidige-og-CGI-samarbeider-om-cyberforsikring

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Paul Fiskaaen

paul.fiskaaen@cgi.com
+47 480 19 899


Sikkerhetstjenester

Sikkerhetstjenester

Via våre Security Operations Center (SOC), og vårt lokale Cyber Response Center (CRC) i Stavanger, kan vi levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. Her overvåker vi kontinuerlig virksomhetens systemer, og håndterer eventuelle sikkerhetshendelser direkte. CGI tilbyr tjenester innen hele spektrumet av sikkerhet, fra risikovurderinger via tekniske løsninger til ende-til-ende-løsninger.

Sikkerhetstesting

CGI Testing Services

Test Services gjør at bedriftene er i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. 77 % av alle bedrifter som har tatt i bruk Testing Services rapporterer om 13-61 % kostnadsreduksjon etter 18 måneders bruk.


 

En kjettting som holder på å ryke

Heller føre var enn etter snar

Sikkerhetsbrudd mot IT-systemene til en virksomhet kan få store konsekvenser. Derfor bør de ha et organisatorisk rammeverk og tekniske løsninger som tester sårbarheten og overvåker systemene.

Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler.

Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

I en mobiltelefon er det først og fremst informasjon lagret på selve telefonen. Men en moderne telefon brukes også til å nå facebook, twitter, epost og en lang rekke andre skytjenester. I telefonen ligger også nøkler som gir tilgang til disse tjenestene, så den totale mengden informasjon som ligger på eller kan nås fra telefonen er ganske stor.