Oslo, October 21, 2021

Digitaliseringen og teknologien skyter stadig fart og vi opplever kontinuerlig et økt behov for datalagring og datakapasitet. Datasenterbransjen er en av de raskest voksende industriene og vi har i dag over åtte millioner datasentre i verden. Som følge av dette er også datasentre på høyde med flyindustrien når det gjelder Co2 utslipp og det er forventet at dette vil øke ytterligere til opp mot 14% av verdens totale karbonutslipp innen 2040. 

Vannkjøling forminsker energiforbruket med 40% og plassbesparelser på 90% 

Green Edge Compute er en ny norsk virksomhet som jobber med bærekraftige datasentre. De har fått med seg flere aktører, deriblant teknologi- og konsulentselskapet, CGI, og HP der de har utviklet et eget konsept med væskebasert kjøleløsing for datasentre. 
Konseptet går ut på å at i stedet for å bruke tradisjonell luftkjøling i datasentrene, benytter man vannkjøling. En slik kjøleløsning gir en enorm effekt. Det dreier seg om væskebasert varmeutveksling på prosessornivå, som gjør det mulig å oppnå temperaturer på opp mot 60 grader. Dette gjør at man kan redusere opp mot 90% av energien man trenger for å kjøle ned datasentrene og det totale energiforbruket kan forminskes med 40%. I tillegg utnytter man varmen som genereres da Green Edge Compute kobler seg på fjernvarmenettverket og leverer varmt vann tilbake til energiselskapene som igjen kan benytte dette til bærekraftig oppvarming i byene. De bærekraftige datasentrene trenger også betydelig mindre plass. Man kan redusere størrelsen på datasenteret med hele 90% og på denne måten kan man plassere datasenteret i eksisterende bygg i urbane strøk. 

Profilbilde Svein Harald Olavesen i Green Edge Compute

- Vi bygger våre datasentre i eksisterende bygg i byene slik at alt er grønt fra starten av. Siden vi benytter vannkjøling er ikke våre datasentre avhengig av å ha god avstand og luft mellom hvert rack, slik man må med luftkjøling. På denne måten kan vi bygge tett på liten plass. Med utbygging av 5G i urbane strøk er det i sentrumsområder vi ser et raskest behov for økt datakapasitet. Ved å ha datasentrene lokalt vil man slippe å frakte energien over lange avstander, sier Svein Harald Olavesen, grunnlegger og CEO i Green Edge Compute.

 

 

Green Edge Compute og CGI har signert en partneravtale

CGI er et av verdens største IT- og forretningskonsulentfirmaer som tilbyr ende-til-ende-tjenester, som forretnings- og IT-rådgivning, systemintegrasjon, applikasjonsutvikling og -vedlikehold, drift og håndtering av infrastruktur samt et bredt sortiment av patenterte løsninger. I Norge har CGI ca. 670 ansatte fordelt på åtte lokasjoner.

Paul Fiskaaen, Vice President, Energy, CGI Norge

- Det er utrolig spennende for oss å være en del av Green Edge Compute sin satsing på bærekraftige datasentre. Våre kunder og deres investorer setter stadige nye krav til bærekraftige løsninger. Vi opplever at investeringsvilligheten er størst jo grønnere og mer målbart et initiativ er. CGI har et mål om et netto null karbonutslipp innen 2030, og at vi nå kan tilby grønne datasentre til våre kunder, er ett av flere initiativ for å nå dette målet, sier Paul Fiskaaen, Energy Director, i CGI Norge. 

CGI ønsker å tilby sine kunder et grønt alternativ. Selskapet har lang og bred erfaring med sikker drift og utvikling av virksomhetskritiske løsninger. 
- Sikker og effektiv lagring av data er en forutsetning og stadig flere virksomhet ønsker å flytte sine data til «skyen». Dataene må allikevel lagres ett sted på en trygg måte. Mange av våre kunder har et krav om datalagring innenfor landets grenser og de store internasjonale skyleverandørene er ikke et alternativ. CGI kan bistå med å flytte kundenes løsninger inn i Green Edge Compute sine lokale bærekraftige datasentre slik at kunden oppnår sikker lagring, med riktig kapasitet og lav latency, sier Paul Fiskaaen. 

«For å begrense at vi sprer data der det ikke trengs er det viktig at vi nå utnytter de nye teknologier og bygger de grønneste lokale Edge Datasentre. Det er ikke bare selve serverløsningen vi må ha kontroll på, men også hvordan vi programmerer og distribuerer data».  
- Paul Fiskaaen, CGI 

I gang med den først piloten i Trondheim

Green Edge Compute er nå i gang med sin første pilot på Sluppen i Trondheim. Her har de inngått ett samarbeid med Statkraft der de har bygget et bærekraftig datasenter som er koblet opp mot fjernvarmeanlegget i Statkraft sine eksisterende lokaler. 
- Dette datasentret i Trondheim er først ut, men vi vil snart ha flere bærekraftige datasentre rundt om i landet som benytter sirkulær energi. Bærekraft handler om de 3R’er; Reduce, Recycle og Reuse (redusere, resirkulere og gjenbruke). Tanken er at den varmen som utvinnes i datasenteret skal resirkuleres og gjenbrukes inn i Statkraft sine fjernvarmeanlegg. I prosjektet har vi fått med oss Sinteff som skal verifisere hvor mye CO2 besparelser vi oppnår og kunden kan få en live oppdatering på hvor bærekraftig datasentret faktisk er, sier Svein Harald Olavesen.

- Vi har ikke råd til å fortsette som før om vi skal nå våre bærekraftsmål. Sammen med våre kunder må vi tenke nytt og vi vil sørge for den beste overgangen til et mer bærekraftig alternativ. Med CGIs 40 års erfaring med våre 5000+ kunder fra ulike bransjer, er mulighetene store for at dette kommer til å utgjøre en forskjell, avslutter Fiskaaen.