Vi moderniserer Statens vegvesen. Ta oss med på din digitaliseringsreise!

Offentlig sektor møter stadig økende krav om både enkle og sikre digitale løsninger og tjenester. De siste ti årene har CGI jobbet tett med IT-miljøet til Statens vegvesen for å understøtte deres kjernevirksomhet og være en strategisk rådgiver, fremfor kun en kapasitetsleverandør. Med CGI på laget kan offentlige virksomheter oppnå store kostnadsbesparelser og bedre samhandling, brukervennlighet, produktivitet og sikkerhet. Se hva vi tilbyr og les flere kundecaser fra offentlig sektor >

– En viktig strategisk partner 

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Et transportsystem som fremmer fremkommelighet, reduserer ulykker og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Samtidig ønsker de å lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Les hvorfor CGI er en sentral bidragsyter i dette arbeidet i denne artikkelen på digi.no.
 

– For oss har ikke CGI kun vært en tjeneste- og kompetanseleverandør, men også en viktig strategisk partner for oppbygging av de tjenestene og plattformene vi har i Statens vegvesen.
Mehrab Afradi, seksjonssjef for IT Administrative systemer i Statens vegvesen

Det Christine liker best med å jobbe i CGI er at hun føler hun blir satset på, og at CGI skaper en arena der man kan lære mens man jobber. Hun trives godt i et miljø hvor det skjer mye og det er høyt tempo, men ser også verdien av å koble av. 

Olav Inges utdannelse innen både IT og økonomi gjør at han kan bruke sin kompetanse til fulle i CGI, og det han liker best med jobben er mulighetene for å kunne bevege seg innen flere områder. Alt fra programvareutvikling til de mer mellommenneskelige og myke aspektene av jobben. 

Bli vår kollega!

Som et globalt IT-selskap med sterk lokal tilstedeværelse, gir vi deg muligheten til å jobbe med meningsfylte prosjekter som påvirker og utvikler samfunnet vårt. Vi søker nå etter flere gode kollegaer – velkommen til oss i CGI!

Se våre ledige stillinger


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Terje Fladseth
terje.fladseth@cgi.com 
Tlf: +47 970 07 103