Nettselskapet Elvia gikk nylig i produksjon med vår AFI-modul – en del av IS Suite, som er CGIs løsning for måling, avregning og kundebehandling i energibransjen. I CGI hjelper vi Elvia med å nå sine mål om å konsolidere og etablere en moderne IT-plattform, optimalisere forretningsprosessene og være i stand til å møte morgendagens kraftsystem.

1. januar 2020 fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett, og etablerte Elvia som felles selskap. I dag er Elvia Norges største nettselskap, og står for sikker strømforsyning til over to millioner mennesker i Oslo, Viken og Innlandet. 

I etterkant av fusjonen hadde Elvia behov for å konsolidere de fusjonerte selskapenes IT-løsninger, og CGI er stolte av at Elvia valgte CGI sine moduler for avregning, fakturering og innfordring som del av sin løsningsportefølje. Med leveransen fra CGI har Elvia tatt i bruk en moderne og markedsledende løsning for energibransjen.

– CGI er en profesjonell leverandør som har lyttet til våre ønsker og krav, samtidig som de har turt å utfordre oss underveis. CGI sin bransjekunnskap er viktig for oss, sier Petter Gunnulfsen, leder for avregning og fakturering i Elvia.

I Norge er CGI førstevalget som løsningsleverandør og systemintegrator for de ledende energiselskapene. Vi har mer enn 40 års erfaring fra kraft- og energibransjen, og rundt 100 av våre medarbeidere er dedikert kun til energibransjen. Vi fokuserer på innovasjon og effektivitetsforbedringer, gode brukeropplevelser og verdiskapning for våre kunder. Løsningene leveres sammen med rådgivende tjenester, systemintegrasjoner og tjenester for outsourcing av drift og forretningsprosesser.

– Vi i Elvia er meget godt tilfredse med CGI, og ser frem til et fortsatt godt videre samarbeid. Vi vil takke CGI for at de har vært åpne for vår måte å bygge IT-løsninger på, og for at de har vært lydhøre og raske til å respondere på tanker og ideer vi har hatt, kommenterer en fornøyd Petter Gunnulfsen i Elvia.

elvia-produksjonsstart

Til markering av vellykket produksjonsstart ble deler av ledelsen og prosjektledelsen fra Elvia og CGI samlet til en kakebit. Fra venstre: Karianne Hoel (CGI), Bjørn Tore Lund (CGI), Jon Smedsrud (Elvia), Helen Haave (Elvia), Vibeke Ranum (Elvia) og Petter Gunnulfsen (Elvia).

Om Elvia
Elvia er ansvarlig for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten. Strømnettet dekker totalt ca. 50 000 km2, som tilsvarer et område litt større enn Danmark. Elvia er alltid på jobb – 24 timer i døgnet, 365 dager i året – for å sikre at alle kunder har strøm, og rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå feil på en komponent i strømnettet. 

Fremtiden er elektrisk, og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Med over 850 ansatte er de godt rigget for fremtiden, den stadige utviklingen og elektrifisering av nordmenns hverdag. Gjennom å sikre effektiv tilgang på strøm legger Elvia til rette for det grønne skiftet, for bærekraft og langsiktige valg.

Kontaktperson: 

Christian Grødum
Director Consulting Services, CGI Norge

christian.grodum@cgi.com
Tlf: + 47 934 08 757