CGI har et av landets beste miljøer for applikasjonsforvaltning og har mer enn 40 års erfaring fra applikasjonsforvaltning for store selskaper over hele verden. Våre selvstendige, lokale team støttes av globale ressurser, og er kjent for høy kvalitet og kundetilfredshet. Vi er en langsiktig og innovativ forvaltningspartner som tilbyr kontinuerlig gevinstrealisering gjennom løpende leveranser. I en tid hvor endringene skjer raskt og kravet til reduserte utvikling- og forvaltningskostnader øker, er dette helt avgjørende for å lykkes.

Gjennom våre tjenester tilbyr vi en kombinasjon av applikasjonsutvikling, drift, outsourcing og forvaltning som kontinuerlig forbedrer kundens applikasjoner. Vår proaktive tilnærming sikrer også at systemene og løsningene fungerer optimalt hele tiden.

CGI har en velprøvd plattform med markedets standardteknologier ferdig integrert. Denne løsningen ivaretar alle krav til robusthet og sikkerhet, og lar deg utvikle et moderne grensesnitt og integrere med eksterne tjenester.

Med vårt beste praksis-utviklingsrammeverk reduseres tiden for utvikling og test. Det minimerer også den tekniske og den funksjonelle gjelden i systemet. Dette sikrer kundene rask og kostnadseffektiv utvikling av skreddersydde løsninger som oppfyller moderne sikkerhets- og driftskrav.

Med CGIs eksterne og kontinuerlige helhetsforvaltning slipper du også frittstående applikasjoner og komplekse systemporteføljer som øker sjansen for duplisering av data og inkonsistens. Systemet får lengre levetid og forvaltningskosten på applikasjonene blir lavere.

Sentralt i vår tilnærming til applikasjonsforvaltning står en kombinasjon av beste praksis fra ITIL, DevOps og smidige utviklingsmetoder som SCRUM og Kanban.

Hva hjelper vi kundene våre med?

Brukerstøtte

CGIs servicedesk har alltid tilgjengelig ressurser som har kompetanse og som kan hjelpe til, enten gjennom et eget verktøy eller på telefonen.

Outsourcing

Det er mye å vinne på å overlate administrasjon av den daglige IT-driften til andre. Med CGIs modell for full IT-outsourcing tar vi oss av den daglige IT-driften, mens du og din bedrift har full kontroll over den overordnede IT-strategien.

Feilhåndtering

Prosessen for feilhåndtering legger opp til en mer proaktiv fremgangsmåte, og fokuserer på å redusere antall hendelser ved å finne den underliggende årsaken til at feil oppstår. Dette hjelper virksomheten med å få på plass permanente løsninger.

Endringshåndtering

Vi sikrer at endringer som planlegges gjennomføres med forutsigbar effekt, ressursbruk og risiko. Dette gjelder både vedlikehold, programvareutvikling og alle andre tiltak som medfører endring i løsningen, programvaren eller den underliggende infrastruktur.

Forebyggende vedlikehold

For å sikre at løsningen er stabil og driftssikker og for å avverge at feil oppstår, utfører CGI forebyggende vedlikehold. På et tidlig tidspunkt etterser vi at bruken av programvaren ikke bidrar til problemer i løsningen. Kunden får også råd og veiledning om vedlikehold og de kontinuerlige forbedringene som skjer med programvaren, vedlikehold- og utviklingstjenestene.

CGI dokumenterer alt forebyggende vedlikehold, også når det ikke blir gjort funn. Kunden får så resultatet av analysene.

Konfigurasjon- og leveransestyring

Mens konfigurasjonsstyring sørger for en oversikt over alle komponentene i de ulike systemene og hvilke versjoner som hører hjemme hvor, er målet med leveransestyring en kontrollert utrulling av programvarer og programrettelser. Rutiner for konfigurasjons- og leveransestyring gjennomgås alltid i etableringsprosjektet.

Forvaltningsledelse

Hver kunde får en egen forvaltningsleder som har det totale ansvaret for CGIs operative tjenesteleveranser. Denne personen har til enhver tid en helhetsoversikt over kundens leveranser og tjenester, og vil være kundens eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalt leveranse. Forvaltningslederen har også ansvar for kommunikasjon mot kunden – om det gjelder vedlikeholdsavtaler eller nyanskaffelser og service.


 

Outsouring der en dame jobber foran PCen

IT OUTSOURCING SERVICES

Reduserte og forutsigbare IT-kostnader, lavere risiko og beste praksis.

Med CGIs IT-outsourcingtjenester får bedriften mer strategisk IT-bruk, reduserte driftskostnader og lavere risiko – uten å gå på akkord med tjenestene som leveres til sluttbrukerne og deres kunder.

 

Cloud Computing illustration

CLOUD COMPUTING

Med våre løsninger er du trygg på at datasikkerheten er ivaretatt. 

Infrastrukturen og tjenestene er eid av CGI, og dataene oppbevares i Norge. Vårt nære samarbeid med Microsoft gir deg tilgang til deres globale løsninger og til enhver tid oppdatert programvare. Du får tjenester med forutsigbare kostnader basert på reelt behov og forbruk.

llustrasjon IT sikkerhet: Mann peker på en hengelås.

CYBERSIKKERHET

IT-sikkerhet handler om teknologi, tjenester og retningslinjer satt i system for å redusere risikoen av å bli rammet av cyberangrep og datakriminalitet.

I CGI er sikkerhet en del i alt vi gjør. Vårt mål er å gi deg ro til å fokusere på det som er din kjernevirksomhet. Er du sikker på at du er sikker? 


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Karianne Hoel
karianne.hoel@cgi.com
Tlf: + 47 905 96 804