Med vår Managed Services-modell påtar vi oss fullstendig ansvar for leveransen. Vi er en komplett leverandør av IT-tjenester, og administrerer driften strengt, med fokus på kvalitet og optimalisering til konkurransedyktige priser. Vi setter kvalitet, ansvar og ledelse i høysetet.

Vi tilbyr:

 • Pris basert på fastsatte mål og forutsigbare kostnader
 • Fokus på langsiktig samarbeid basert på tillit og åpenhet
 • Global leveransemodell som legger vekt på nærhet til kundene og lokal tilstedeværelse
 • Komplett tjenestetilbud som dekker hele IT-leveringskjeden
 • Nøyaktig kunnskapsoverføring og administrasjon som øker kundenes produktivitet
 • Fokus på styring og proaktiv administrasjon

Tilbakemeldinger fra kunder viser at:

 • Vår globale kundetilfredshet er på 9,1 av 10, basert på signerte kundevurderinger
 • Vi har et tjenestenivå i verdensklasse, oppnådd eller overgått i 98 prosent av tilfellene
 • 95 prosent av våre globale prosjekter er levert til rett tid og pris

Full IT outsourcing

Det er mye å vinne på å overlate administrasjon av den daglige IT-driften til andre. Med CGIs modell for full IT-outsourcing tar vi oss av den daglige IT-driften, mens du og din bedrift har full kontroll over den overordnede IT-strategien.

Hva skjer når jeg outsourcer IT-driften?

 • betydelige besparelser og kontroll over strategiske IT-funksjoner
 • forutsigbarhet, gjennomsiktighet og kontroll over kostnadene
 • skreddersydde løsninger basert på virksomhetens behov
 • bruk av beste praksis, styringsprinsipper, verktøy og rutiner som forbedrer tjenester, prosjekter og produktivitet
 • tilgang til fagressurser og kompetanse som tilfører bedriften verdi og stabilitet
 • tilgang til et bredt spekter av teknologi-, bransje- og domeneekspertise gjennom CGIs IP-baserte løsninger og bransjekunnskap
 • frigjøring av medarbeidernes tid og ressurser til prosjekter som er tettere knyttet til organisasjonens kjernevirksomhet

Infrastructure Management

Global konkurranse, nye bestemmelser, skiftende kundekrav, begrensede ressurser, utfordringer knyttet til kapasitet og budsjettrammer – det er nok å henge fingrene i. Derfor burde du slippe å bekymre deg for infrastrukturen. Den kan du overlate til oss.

Vår kompetanse og fagkunnskap

 • Kvalitet

CGIs resultatbaserte leveransemodell og strenge styringsrammer gir deg resultatene du forventer

 • Valgmuligheter og fleksibilitet

CGI tilbyr et bredt spekter av nyskapende, IP-baserte løsninger utviklet for kunder av alle størrelser, og som kan tilpasses deres unike behov

 • Kreativitet som handelsvare

CGI er bransjeledende gjennom våre kostnadseffektive, nyskapende og energieffektive tjenestesentre


VIL DU VITE MER? 

Ta kontakt med:

Karianne Hoel

karianne.hoel@cgi.com

Tlf: + 47 905 96 804