CGI har utviklet sikker portalløsning (MinJournal) for Oslo Universitetssykehus (OUS) der resultater fra Coronatest nå blir tilgjengeliggjort for pasienten.

CGI har hatt et tett og langt samarbeid med Oslo Universitetssykehus fra 2006 og frem til i dag. CGI er leverandør av pasientportalen MinJournal, i tillegg til intranett, avviksløsning, infeksjonskontroll og organisasjonsforvaltningsløsning til OUS.  
MinJournal startet som et samarbeidsprosjekt i 2006 mellom flere store helseforetak. Målet var å understøtte kommunikasjon mellom pasient og sykehus over internett. Årene etter ble MinJournal stadig utvidet med nye tjenester og nye brukere. Via MinJournal kan man håndtere timeavtaler, kommunisere med helsepersonell via sikker melding, få journalinnsyn og se sine epikriser, samt se polikliniske notater. Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt noen private ideelle sykehus, har tatt i bruk deler av MinJournal, eller piloterer tjenester i løsningen. Det er registrert mer enn 300 000 brukere (både pasienter og klinikere) i MinJournal og det har vært vist opptil 70 000 journaldokumenter på en måned. 

“Samarbeidet med CGI har vært veldig bra. CGI har god forståelse for hva MinJournal er og hva som kreves for å lage gode og sikre løsninger for våre pasienter.”

- Sissel Jor, seksjonsleder, hos Oslo Universitetssykehus.

Da Coronautbruddet kom til Norge ble det viktig å raskt få formidlet resultatene av Coronatestene ut til pasient og rekvirent. CGI har sammen med OUS og Sykehuspartner videreutviklet MinJournal slik at alle som tar Coronatest som blir analysert ved OUS kan få resultatet overført direkte til MinJournal. Pasienten logger seg sikkert på portalen ved bruk av BankID. På denne måten blir svarresultatet lett tilgjengelig for den det er tatt prøve av, og legen som har bestilt testen vil få svar på samme måte som tidligere. 

Illusjtrasjonsfoto pasientportal

Bilde: Illustrasjonsfoto brukt som eksempel og ikke reelt bilde fra MinJournal. 

Denne endringen er et stort løft med tanke på å gi raske COVID-19 resultater til alle personer som har tatt prøve og som ønsker raskt svar for å avklare smittestatus. OUS opplevde stor pågang på telefon fra personer som ønsket raskt svar på egen Coronatest. Ved å gjøre testresultatet tilgjengelig i MinJournal får hver enkel pasient svar på sin egen prøve uten å måtte ta kontakt med helsepersonell. Frem til i dag (29.04.20) har over 9000 prøveresultat blitt tilgjengeliggjort via MinJournal og dette frigjør kapasitet for personell på OUS slik at de kan konsentrere seg om andre oppgaver i en presset hverdag. 

“Løsningen med testresultater i MinJournal har blitt mottatt veldig bra. Klinikk for laboratoriemedisin er svært fornøyd med løsningen og ikke minst med fordi den ble etablert så raskt. Vi har oppnådd at innbyggere som har blitt testet får raskere svar og vi har færre telefoner til og fra laboratoriet for å gi svar på prøver. Vår informasjonssikkerhetsavdeling uttalte at Corona pandemien har vist at OUS trenger sin egen pasientportal også i fremtiden.”

- Sissel Jor, seksjonsleder, OUS.

VIL DU VITE MER? 

Ta kontakt med: 
Ole-Petter Remmanole-petter.remman@cgi.com
+47 901 16 130