Enhver transformasjon fra et tradisjonelt IT-miljø til sky krever en grundig forberedelse. Med CGI som din skypartner for du skyrådgivning av høyeste kvalitet.

Vi har gjennomført vellykkede skyprosjekter for kunden innen et bredt spekter av bransjer.

Våre mange erfaringer omsetter vi til konkret verdi for din virksomhet gjennom rådgivning, strategi og verktøy som støtter prosjektet fra start til slutt.

CGIs skyrådgivning hjelper blant annet med å:

  • Sette den strategiske retningen for prosjektet
  • Definere governancemodellen
  • Beskrive skyarkitekturen
  • Identifisere og dokumentere risiki
  • Sikre compliance
  • Sette opp business case
  • Utarbeide roadmap og en plan for transformasjonen