Når Gate Gourmet skal lage flymat i tide til alle avgangene på travle Oslo Lufthavn på Gardermoen er det mye som skal klaffe. For at du skal få mat underveis på din reise må flere hundre ansatte fordeles i skift til de ulike avdelingene og mat må produseres, pakkes og transporteres til de enkelte flyene.

Dette kundecaset ble produsert før effektene av COVID-19 tok full effekt og ga begrensninger i folks reisevaner.

Gate Gourmet er et internasjonalt cateringselskap, som produserer og leverer flymat i over 60 land, fra mer enn 170 ulike lokasjoner. Den norske avdelingen av Gate Gourmet består av over 400 ansatte fordelt på produksjon, lager, pakking og transport.

Utfordringen

På Norges største flyplass tar det av fly neste hele døgnet og man opplever stadig økende trafikk. Flymat må derfor produseres, pakkes og leveres i god tid før avgang. En av de største utfordringene er planleggingen av kvalifisert bemanning til enhver tid. For at de reisende skal være sikret maten sin må det være noen på jobb døgnet rundt, hele året.

Det betyr at vaktplaner ofte kan bli et komplisert puslespill, spesielt i de travleste periodene da mange har fri. Gate Gourmet er derfor avhengig av vikarer og ekstrahjelper som har den rette kompetansen.

Løsningen

Gate Gourmet er bruker av den markedsledende timeregistreringsløsningen WinTid fra CGI. Dette er en standard løsning for Workforce Management, og gjennom tilleggsmodulen WinTid bemanning har Gate Gourmet også et planleggingsverktøy for å sikre en optimal bemanning, også i de mest hektiske periodene.

Gate Gourmet benytter bemanningsmodulen for alle sine produksjonsansatte; både fastansatte, ringe-/helgevikarer og andre eksterne vikarer. Alle ledige vakter blir publisert via bemanningsmodulen, slik at de ansatte kun har ett sted å forholde seg til. Dette er en brukervennlig løsning som er lett tilgjengelig på telefon til de ansatte.

Fordeler med WinTid bemanning:

  • En enklere arbeidshverdag, og en fleksibilitet i bemanningsplanleggingen
  • Enklere timefordeling
  • Enklere registrering av tid i produksjonen
  • Tidsdata kan registreres via nettleser, PC og mobil
  • Enklere lønnsprosess som kan tilpasses arbeidstidsavtaler og prosesser

 

Gevinstene

«Dette er veldig tidsbesparende for både ledere og ansatte, og gir en mye mer overskuelig arbeidshverdag for våre vikarer.»
Thomas Nordskov Hansen, HR Business Partner i Gate Gourmet

Etter at Gate Gourmet tok i bruk WinTid bemanning har de sett en merkbar besparelse i overtid. Samtidig opplever de en rekke andre gevinster som gir direkte utslag i arbeidshverdagen gjennom forenklede prosesser og bedre oversikt.

  • Ansatte kan selv registrere og vedlikeholde egne tidsdata for ferie, fleksitid, overtid og sykefravær. Dette kan de gjøre fra hvor som helst via PC eller mobil.
  • Slippe å bruke Excel for hver avdeling. Ansatte blir behandlet likt på tvers av avdelingene med ett felles system.
  • Fraværsplanlegging rett i Outlook, i tillegg til timeregistrering og –vedlikehold.
  • Tidsbesparende for både ledere og ansatte, da alle får en felles oversikt.
  • Et planleggingsverktøy for virksomheten som sikrer en optimal bemanning i forhold til arbeidsoppgaver, kompetanse og behov for vikarer og ekstrahjelp.

 

Om WinTid bemanning

WinTid bemanning er en funksjonalitet i Work Force Management-løsningen WinTid, som gir virksomheten et planleggingsverktøy for å sikre en optimal bemanning i forhold til arbeidsoppgaver, kompetanse og behov for vikarer. Samtidig gir løsningen deg en god oversikt som sikrer at du har «rett person, på rett sted og til rett tid».

WinTid er en markedsledende løsning for Workforce Management (WFM) i det nordiske markedet med hundrevis av kunder. WinTid tilpasses bedrifter i alle bransjer, både i offentlig og privat sektor.

 

VIL DU VITE MER?
Ta kontakt med:
Steinar Thue
steinar.thue@cgi.com

 

Videre lesing

Les også en tidligere artikkel om da Gate Gourmet først tok i bruk WinTid bemanning:https://www.cgi.com/no/nb/gate-gourmet-loser-bemanningskabalen-med-wintid

 

Foto: Gate Group