Hvordan gjør vi jordens ressurser tilstrekkelige for en raskt voksende befolkning? Dette er en problemstilling som forskere i alle verdenshjørner jobber med å finne løsninger på. Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har valgt en radikal tilnærming til problemet, og bygger en detaljert digital tvilling av jorden for å bedre forstå hvordan global mathåndtering fungerer. Målet er å skape bedre og mer robuste prosesser for håndtering og distribusjon av mat, og CGI er betrodd å bygge en prototype av den digitale tvillingen.

ESAs digitale tvilling vil være en dynamisk og detaljert rekonstruksjon av jorden, inkludert alle de komplekse prosessene som foregår innen mathåndtering. Tanken er at den skal støtte vitenskapelig beslutningstaking på en måte som tidligere ikke har vært mulig. Tvillingen vil kunne forutsi og simulere prosesser på en svært avansert måte for å finne løsninger på miljøproblemene som planeten står overfor. Den vil for eksempel undersøke hvordan man kan forbedre rutineovervåking av avlinger med hensyn til sesongvariasjoner, utvikle retningslinjer for hvordan man skal håndtere matmangel på grunn av avlingssvikt og gi støtte til langsiktig politikkutvikling for å skape mer stabile næringskjeder.

– Prosjektet er banebrytende og viktig av flere grunner. Vi vil nå kunne ta steget fra bare overvåking til å faktisk forutsi fremtidige hendelser og dermed kunne ta bedre beslutninger.
Robert Ylitalo, Vice President i CGI Sverige.

CGI skal utvikle prototypen til tvillingen ved hjelp av blant annet AI, altså kunstig intelligens. Det skal bygges en kompleks modell som skal samle inn og analysere en svært stor mengde data fra mange ulike kilder, alt fra samfunnsøkonomiske data til rent fysiske målinger. Modellen vil angi hvilke kraftige analyser som kan utføres med basis i dataene, og hvordan analysene kan brukes til å møte denne typen store globale utfordringer. Prototypen skal utvikles i et samarbeid med næringslivet og akademia, og blant aktørene er Oxford University Innovation og forskningsselskapene Trillium og IIASA. En bredt sammensatt gruppe bestående av forskere og andre interessenter vil også bidra til prototypen med sin kompetanse for å sikre at den hele tiden er oppdatert.

– Prosjektet er banebrytende og viktig av flere grunner. Vi vil nå kunne ta steget fra bare overvåking til å faktisk forutsi fremtidige hendelser, og dermed kunne ta bedre beslutninger. Vi vil også kunne fordele ressurser mye bedre, slik at vi setter inn riktige tiltak til rett tid på rett sted, noe som er ekstremt viktig når hver time og krone telles. I tillegg får vi tilgang til en stor mengde relevant og nøytral informasjon i en tid hvor informasjon har en tendens til å være farget av politisk motivasjon fra ulike retninger, sier Robert Ylitalo, Vice President i CGI Sverige.

Gordon Campbell, Director of the Science, Applications and Future Technologies Department ved den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) supplerer: – Prosjektet kobler sammen ulike analysealternativer for å forbedre informasjonen til beslutningstakere på områder som mattrygghet, økosystemvern og biologisk mangfold slik at ressursutnyttelsen innenfor rammen av European Green Deal kan forbedres. Dette er et ekstremt utfordrende, men veldig viktig prosjekt.


CGI har levert komplekse, virksomhetskritiske programvaresystemer for satellittnavigasjon, kommunikasjon og drift til romaktiverte applikasjoner til kunder over hele Europa, Asia og Nord-Amerika i over 40 år.