12. mars 2020 ble Norge snudd på hodet. Korona-pandemien spredde seg raskt og myndighetene besluttet blant annet at alle skoler og barnehager skulle være stengt inntil videre. Alle som hadde anledning til å jobbe hjemmefra, ble oppfordret til dette, og alle landets lærere skulle nå utføre undervisning ved hjelp av digitale verktøy fra hjemmekontoret. Nye arbeidsformer ble tatt i bruk og skolene var helt avhengige av de digitale løsningene for at oppfølging og samarbeid mellom lærer, elev og foresatte skulle fungere på best mulig måte. 

Utdanningsetaten har ansvaret for opplæringsvirksomheten i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring i Oslo. CGI har i en årrekke vært hovedleverandør av digitale tjenester til Osloskolene, og leverer en stadig mer omfattende digital plattform for elever, lærere og foresatte.   

Microsoft Teams har endret måten Osloskolen jobber på

For å styrke satsingen på digitale arbeidsflater i undervisningen, ble Microsoft Teams implementert for Osloskolene høsten 2019. I forkant av utrullingen utviklet CGI en løsning som gjør det enkelt for skolene å opprette og avslutte Team for ulike klasser og arbeidsgrupper. Denne løsningen ble lagt i Skolens Driftsportal, der grupper er både forhåndsdefinert og kan egendefineres, slik at skolen og lærerne har full kontroll på prosessen. Frem til 12. mars 2020 var det opprettet 1500 ulike grupper i Teams-løsningen til Osloskolene. 
I dagene etter korunautbruddet eksploderte bruken og det ble opprettet hele 10 000 nye team. Når all undervisning plutselig over natten skulle foregå via digitale kanaler, oppstod det en enorm pågang på løsningen. Gjennom et tett samarbeid mellom Utdanningsetaten, Microsoft og CGI ble utfordringene håndtert løpende slik at elever og lærere i så liten grad som mulig ble skadelidende.
Osloskolen har nå hele 86 000 aktive brukere på Teams, noe som vitner om ekstremt pågangsmot blant lærere og elever for å kunne avvikle en god skolehverdag utenfor klasserommet. 

Skjermbilde Teams vs Office

Bilde: Grafen viser bruk av Teams og Office365 i Osloskolen før og under hjemmeundervisning i. 

"Før korona var digital undervisning for mange, kun å åpne word, powerpoint, excel eller OneNote. Dette forandret seg brått da skolene stengte, og det virtuelle læringsmiljøet ble Teams. Pågangen i bruk av Teams peker på en transformasjon over til online verktøy og nettleserbasert undervisning."

- Henriette Dolven, leder for Education i Microsoft Norge. 

Løsningen skiller seg ut ved at lærere selv, eller IKT-ansvarlig på skolen, kan bestille et team og hele prosessen med å legge til klasser er automatisert. Løsningen gjør det betraktelig enklere å starte helt fra bunnen av, slik de fleste faktisk måtte gjøre. Det ble svært viktig å ha kontroll på at alle teamene som ble opprettet var komplette, at kapasiteten til software-løsningen fungerte som den skulle og at antallet supportsaker var håndterbart. 

"Microsoft Norge er meget stolt over samarbeidet med Osloskolene, og roser arbeidet CGI har lagt ned for å gjøre Teams til en suksess for skolene. CGI jobber tett på Osloskolen og har dyktige utviklere som kan realisere de behov som oppstår. Det er slike samarbeid vi ønsker å delta i."

- Henriette Dolven, leder for Education i Microsoft Norge.

For å opprettholde den positive utviklingen med Teams, arbeider nå Utdanningsetaten og CGI med å identifisere forslag til forbedring av løsning og integrasjoner. Disse forslagene tas deretter videre med Microsoft til det beste for brukerne på skolene.
 

 

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Sjur Myskjasjur.myskja@cgi.com
Tlf: +47 934 08 716