June 5, 2020

CGI er stolte over å ha mottatt EcoVadis Gold rating for tredje år på rad for vårt engasjement og arbeid rundt corporate social responsibility (CSR). CSR (samfunnsansvar) er en av CGIs seks kjerneverdier, og ett av våre strategiske mål er at CGI skal bli anerkjent av lokalsamfunnet som en ansvarlig samfunnsaktør.

EcoVadis er ett av verdens anerkjente byrå som utfører bærekraftvurderinger og bistår virksomheter med å sikre samarbeid med samfunnsansvarlige og etiske partnere.

Denne prestasjonen plasserer CGI blant de 5% øverste selskapene for bærekraftsprestasjoner i fire kategorier: miljø, menneskerettigheter og arbeidsmiljø, etikk og bærekraftig anskaffelse. EcoVadis Gold-klassifiseringen anerkjenner CGIs mangeårige tradisjon for å samarbeide med kunder for å forbedre samfunnet gjennom bruk av teknologi og våre 78.000 ansattes engasjement.

«I disse utfordrende tider er det viktigere enn noen gang å styrke vårt engasjement rundt å ta samfunnsansvar», sa president og administrerende direktør, George Schindler. «Å bidra med å skape økt trivsel i lokalsamfunnet der vi lever og jobber er et nøkkelelement i vår strategi med å være tilstede i lokalsamfunnet, og i stor interesse for alle våre interessenter».

«CGIs gjennomgående høye rangering er ikke bare et prisverdig mål for deres bærekraftsatsning, men dette gjenspeiler også deres forpliktelser som de påtar seg i sin virksomhet», sier EcoVadis markedsdirektør, David McClintock. «Handlinger som å melde seg inn i FNs Global Compact, prioritering av kundeprosjekter med fokus på bærekraftig innovasjon, engasjere sine ansatte i lokale bærekraftprosjekter, og deres strategi for bærekraftige leverandører, er alle tiltak som gjenspeiler CGIs rangeringsnivå.»

EcoVadis Gold-rating støtter CGIs beslutning om å bli medlem av FNs Global Compact (UNGC). UNGC samler selskaper over hele verden der de oppmuntrer til bærekraftige og samfunnsansvarlige handlinger og prinsipper. UNGC støtter CGIs CSR-mål og strategi for å forbedre den økonomiske, sosiale og miljømessige trivselen i samfunnet.

CGI er også inkludert i toppindeksene som dekker verdens mest bærekraftige selskaper, inkludert Dow Jones Sustainability Indices og FTSE4Good. I tillegg har CGI mottatt anerkjennelse fra Carbon Disclosure Project for sin innsats for å redusere utslipp og demonstrasjon av avansert miljøforvaltning. Les mer om CGIs samfunnsansvar i Norge her.