Resource center

CGI har i en årrekke vært hovedleverandør av IT-plattform til Osloskolene, og har utviklet en løsning som gjør det enkelt å opprette teams i Microsoft Teams. Løsningen ble implementert allerede høsten 2019, men bruken eksploderte da pandemien kom. Vi snakket...

12. mars 2020 ble Norge snudd på hodet. Korona-pandemien spredde seg raskt og myndighetene besluttet blant annet at alle skoler og barnehager skulle være stengt inntil videre. Alle som hadde anledning til å jobbe hjemmefra, ble oppfordret til dette, og...

CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene. Høsten...