CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene. Høsten 2014 ble den nye avtalen for å utvikle en ny skoleplattform, SIKT, undertegnet. Denne er nå ferdig implementert og benyttes av alle skolene i Oslo.

Kundens utfordring

Utdanningsetaten har ansvaret for opplæringsvirksomheten i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring i Oslo. Det betyr blant annet at de skal sørge for at Osloskolen utnytter informasjonsteknologi effektivt gjennom å:

 • levere standardiserte IT-løsninger og -tjenester til 183 skoler, 80.000 elever og 15.000 lærere og 180.000 foresatte
 • tilgjengeliggjøre brukervennlige verktøy og godt innhold for digital læring
 • sørge for en kontinuerlig modernisering av IT-verktøyene

Vår løsning

Fordi Osloskolene er mange og behovene er like forskjellige som det er lærere og elever, har det hele tiden vært behov for en avansert løsning med mye funksjonalitet. Det var essensielt å etablere én felles driftsløsning for alle Osloskolene, med lett tilgjengelig IKT-støtte, brukerportaler med enkelt brukergrensesnitt samt ivaretakelse av myndighetenes sikkerhetskrav. Viktige momenter ved løsningen er:

 • uniform portal for alle skoler med egne views per kategori (skole, klasse, student) knyttet til læringsplattform og Office365
 • standardisert singel sign-on løsning
 • driftsportal for å støtte IT-ansvarlig på den enkelte skole for felles tjenester og håndtering av print, AD, tanking av pc’er og andre arbeidsstasjoner
 • løsning for å begrense internett under eksamen og i det daglige læringsmiljøet

SIKT gir blant annet Osloskolene og elevene

 • digitalisering og forenkling av kommunikasjon mellom skole/lærere og elever/foreldre
 • standardisert, enkel og fleksibel IKT-support for skolene
 • individuelle skolewebsider slik at hver skoleadministrasjon kan tilpasse sine nettsider
 • tilgang til rundt 200 pedagogiske programvarer på mer enn 60 000 arbeidsstasjoner for et forbedret læringsmiljø
 • støtte for arbeidsstasjoner som windows og mac, smarttelefoner og nettbrett
 • eksamensløsning som ivaretar myndighetenes krav
 • forbedret datakvalitet gjennom gjennomgående dataflyt i løsningen