Oslo, Norge, October 15, 2014

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo kommune har valgt CGI Norge til å ytterligere videreutvikle dagens IKT-plattform. Avtalen, som har en kostnadsramme på ca. NOK 400 millioner, omfatter over 90.000 elever og lærere ved alle Oslo Kommunes 172 skoler og opplæringssentre, samt effektiv og sikker kommunikasjon eksternt med blant andre elevenes foresatte.

CGI har samarbeidet med UDE om utvikling, forvaltning og drift av IKT-løsningen i Osloskolene siden 2003. Den nye avtalen gjelder for seks år med mulighet til forlengelse i ytterligere to år. Dagens løsning skal videreutvikles for å støtte kommunens hovedmålsetning om å ha en IKT-plattform som skal dekke Osloskolens behov innenfor drift, undervisning, kommunikasjon og samhandling.

CGI skal utvikle og levere en moderne nettskybasert løsning som skal kunne brukes på Windows- og Mac-arbeidsstasjoner, nettbrett og smarttelefoner. Løsningen tilbyr 200 pedagogiske applikasjoner til over 50.000 arbeidsstasjoner. Det er forventet at antallet elever i Osloskolene vil vokse opp mot 100.000 elever om noen år, og IKT-løsningen er designet for å kunne skaleres etter hvert som antall brukere vokser.

- Vi ser frem til en ny IKT-løsning som sikrer Osloskolene effektiv undervisning med hensyn til planlegging, organisering, gjennomføring, vurdering og oppfølging av elevenes læring. Samtidig skal løsningen sikre at alle elever i Osloskolen får et likeverdig tilbud om bruk av IKT, sier direktør Astrid Søgnen i UDE.

- Vi er stolte av igjen å få muligheten til å videreutvikle og levere Osloskolenes omfattende IKT-løsning. Gjennom dagens løsning har Oslo en integrert løsning for elever, lærere, foresatte og ansatte som er meget langt fremme også i internasjonal sammenheng. For oss i CGI Norge, innebærer den nye avtalen med UDE en stor anerkjennelse av vår sterke satsing på fremtidsrettede nettskyløsninger, sier adm. direktør Olav Sandbakken i CGI Norge.

Om CGI

CGI, som ble stiftet i 1976, er verdens femte største uavhengige tilbyder av utviklingstjenester for IT og forretningsprosesser. Selskapet har 68 000 dyktige medarbeidere i mer enn 40 land i Amerika, Europa og Asia og betjener tusenvis av kunder på verdensbasis. CGI gir råd til sine kunder i utviklingen av forretningsvirksomheten og IKT-løsninger, integrerer og utvikler informasjonssystemer i tillegg til å være en outsourcingpartner for sine kunder. CGIs omsetning er på over 10 milliarder canadiske dollar, og bedriften er notert på børsen i Toronto og New York (TSX:GIB.A og NYSE:GIB). Ytterligere opplysninger:www.cgi.com og www.cginorge.no

For mer informasjon:

Investors and media
Lorne Gorber
Senior Vice-President, Global Communications and Investor Relations
lorne.gorber@cgi.com
+1 514-841-3355

Norsk Media
Jørgen Fjærvoll
Director, Communications
jorgen.fjaervoll@cgi.com
+47 90 69 45 85