Utfordringen

Hidden City virtual reality

Forestill deg utfordringene ved å skulle flytte en hel by. Dette er realiteten som Sveriges nordligste by, gruvebyen Kiruna, står overfor. For å gjennomføre verdens mest omfattende kommunale flytting trengte Kiruna gjennomtenkt arkitektur i den nye byen og en grundig forståelse av dagens infrastruktur. Men for Kiruna, som for så mange andre kommuner, kan kartene og skissene over den underjordiske infrastrukturen – som offentlige rørledninger og strømkabler – være unøyaktige, utdaterte eller utilgjengelige. Mangel på brukbare data kan direkte påvirke evnen til å vedlikeholde og installere underjordisk infrastruktur. Dette fører til bortkastet tid til graving og kostbare skader, med driftsforstyrrelser, trafikkforsinkelser og omkjøringer samt betydelige kostnader som resultat.

Vår løsning

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet, gjør det mulig å danne seg et bilde av den underjordiske infrastrukturen. Ved hjelp av HoloLens-briller kan man se kommunens underjordiske rørledninger i tre dimensjoner.

Større muligheter for den skjulte byen

Kommunen og CGI fortsetter å utvide Hidden City-konseptet for å legge til rette for mer presis og proaktiv byplanlegging og administrasjon av offentlige arbeider. Etter at det opprinnelige konseptbeviset ble laget, har teamet utvidet Hidden City til også å omfatte smarttelefonteknologi, noe som gir et stort potensial for å øke hastigheten og nøyaktigheten i fremtidige offentlige vedlikeholdsarbeider.

Suksesshistorien

Fremtidens smartby

Den nye teknologien som er utviklet som en del av Hidden City, inngår i Kirunas visjon for fremtiden. Kiruna ønsker å bli en modell for den bærekraftige byen. Med det unike subarktiske klimaet er Kiruna attraktiv for selskaper og organisasjoner som ønsker å samarbeide for å prøve ut grensene for bærekraft.

Mats Nilsson, sjef for bærekraft og forretningsutvikling i Tekniska verken i Kiruna kommune, forklarer det slik: – Når vi bruker Kirunas urbane transformasjon som forsøkslaboratorium for innovative og bærekraftige løsninger, skaper vi ikke bare en ny bærekraftbransje i Kiruna. Innbyggerne får samtidig en smart og bærekraftig by å bo og leve i.