EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) er en av Tysklands største energileverandører og leverer strøm, gass, vann og energirelaterte produkter og tjenester til omkring 5,5 millioner kunder. Konsernet består av mange datterselskaper. Ett av dem er Netze BW, som håndterer nettverksadministrasjon – inkludert drift og utvidelse av nettverket – for EnBW. Med tanke på det økende tempoet innenfor digitalisering i energimarkedet og kundenes skiftende forventninger ville Netze BW transformere forretningsmodellen og prosessene sine digitalt, og henvendte seg til CGI for hjelp.

Smidig sammensetning av et smidig team

Netze BW måtte starte opp prosjektet umiddelbart og fullføre det innenfor en stram tidsramme, men manglet kompetanse innen smidig systemutvikling. CGI tilbød Netze BW et team som kunne begynne arbeidet umiddelbart og trappes opp etter behov. Teamets kompetanse omfattet alt fra utvikling til testing og produksjon. Teammedlemmene snakket dessuten tysk og kunne samarbeide med Netze BW i deres lokaler. De tilbød innovativ tenkning, ideer og løsninger gjennom et avansert digitalt laboratorium basert i Tyskland, samt via CGIs globale kompetanse og tilstedeværelse.

CGI demonstrerte sitt engasjement gjennom nærhet til kunden allerede fra start og møtte opp ansikt til ansikt for å presentere sitt forslag. Hele CGI-teamet var tilgjengelig for å besvare spørsmål, noe som førte til en fruktbar dialog om Netze BWs muligheter og utfordringer. To uker etter at de vant anbudsrunden, hadde CGI et smidig team på plass hos Netze BW. Netze BW dro også nytte av CGIs skalerbare tilnærming – i løpet av seks måneder ble antallet teammedlemmer nesten fordoblet for å imøtekomme selskapets skiftende behov.

Overgang til en ny kunde- og leverandørmodell

Ved hjelp av en smidig, DevOps-basert tilnærming flyttet CGI-teamet selskapet fra manuelle til nett- og mobilbaserte prosesser på tvers av kunde- og leverandørvirksomheten. Det ble utviklet nye applikasjoner og grensesnitt for å digitalisere og integrere prosesser for salg og service, innkjøp, bestilling og levering.

Selskapets kunde- og leverandørvirksomhet var tidligere dominert av manuelle prosesser som måtte endres manuelt for å imøtekomme skiftende krav. I dag er disse prosessene strømlinjeformede og automatiserte, og endringer kan innføres raskt og enkelt når virksomheten krever det.

Forbedringene av disse prosessene har ikke bare ført til høyere effektivitet og kostnadsbesparelser for Netze BW, de har også gitt selskapets kunder og leverandører raskere og enklere tilgang til tjenester og brukerstøtte.

Antallet online-kunder har økt betydelig, og det samme gjelder antallet tjenestebestillinger online. Samtidig er leverandørrelasjonene styrket.

Les mer om Netze BW i kundeeksempelet vårt.

For mer informasjon, kontakt info.no@cgi.com

 


Smidig transformasjonsmodell

Smidig transformasjon