Digital Transformation

Media center

Francis D'Silva
Francis D'Silva

If Digitalisation is the answer, what was the question?

October 13, 2020 A lot has been written and said about digitalisation. And one can expect that more will be written, and even more will be said. Talkers, writers and doers – all are needed simultaneously, some probably more than others. So, what...

This future scan provides a big picture view of maturing, scaling and emerging technologies that are helping enterprises drive innovation, change and agility in today’s increasingly competitive marketplace.

EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) er en av Tysklands største energileverandører og leverer strøm, gass, vann og energirelaterte produkter og tjenester til omkring 5,5 millioner kunder. Konsernet består av mange datterselskaper. Ett av dem er Netze BW, som håndterer nettverksadministrasjon –...

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet (AR), gjør det mulig å danne seg...

This future scan provides a big picture view of maturing, scaling and emerging technologies that are helping enterprises drive innovation, change and agility in today’s increasingly competitive marketplace.

Hvordan øke forretningsinnovasjon og skape nye inntektsbringende digitale tjenester?

Richard Holmes
Richard Holmes

GDPR har trådt i kraft, men har du utnyttet fordelene enda?

December 5, 2018 GDPR har trådt i kraft, men har du utnyttet fordelene enda?