Data er bare tall, statistikk, og for mange er det alt for mye. Men det finnes mening og sammenhenger i flotte oversikter med visuell analyse. Visualiseringene relatert til COVID-19 preger nyhetsbildet, og gir oss en oversikt og forståelse av en ellers kompleks situasjon. Hvordan kan visualisering av data brukes som et beslutningsverktøy i virksomheten? CGI-ekspert Tore Levinsen deler noen tanker om det.

– Dagens selvbetjente analyseverktøy gir visualiseringer som er gode beslutningsverktøy. Typiske verktøy som Tableau, Qlik og PowerBI, benytter ulike kilder for å sammenstille data, basert på avanserte algoritmer. De resulterende visualiseringene kan gi verdifull innsikt om virksomheten, kunder, og andre forhold. I koronaviruspandemien har visualiseringene bidratt til å gjøre komplekse data til noe alle kan forstå, og lar oss sammenlikne data fra hele verden på en meningsfull måte. På samme måte vil en visuell oversikt og en felles forståelse av virksomhetens data gjør disse verktøyene uovertrufne i en forretningssammenheng, sier Levinsen, som er sertifisert Tableau Jedi.

» Se linker til ulike visualiseringer nederst!
 

Management by dashboards

I visuelle analyseverktøy presenteres tall og data som visualiseringer i oversikter kalt dashboards, som kan være interaktive og gi mer detaljert informasjon eller nye visualiseringer om du klikker deg inn på elementene.

Når ulike beslutningstakere enkelt får tilgang til relevant informasjon, både som oversiktsbilde, og mer spesifikke visualiseringer, er de i stand til å ta bedre og mer informerte beslutninger, langt raskere. Dashboardene er visualiseringer basert på bakenforliggende analyser, med data fra andre løsninger og kilder, som datavarehus og MDM-løsninger.
– En av trendene, som har kommet en del i de senere årene er maskinlæring og kunstig intelligens. Dette kommer til å bli mye viktigere de neste fem årene. Kunstig intelligens er ikke like abstrakt lenger og vi kan fokusere på prediktiv analyse. Da forsvinner begrensninger ved dagens analysemodeller og vi kan få smartere og bedre prediksjoner, sier Levinsen.

» Feltrapport: Les hvordan Norsk folkehjelp benytter dashboards i sitt arbeid …
 

Allerede på veien mot fremtiden

De fremste selvbetjeningsverktøyene kan allerede tilby kunstig intelligens og maskinlæring som en del av den tunge bakenforliggende analysen som ligger til grunn for visualiseringene. Teknologien blir stadig bedre og lettere tilgjengelig. Utregninger og analyse som tidligere krevde store datamaskiner kan i dag gjøres på en vanlig laptop.
– I dagens løsninger har man lenge kunnet flytte på logiske komponenter for å skape en flytprosess, der du enkelt kombinerer ulike datakilder og hvilke utregninger eller sammenstillinger du ønsker å få visualisert. Nå kan dette erstattes ved at du skriver inn i klartekst hva du ønsker å visualisere. Dette vil senke brukerterskelen enda mer. Om du skriver «hva er salget mitt i år mot i fjor» vil verktøyet sette opp to tidslinjer automatisk. Folk forventer at de kan google og få et svar. Nå kan du gjøre det også i disse verktøyene, sier Levinsen.

I et dashboard kan du sette opp triggere for bestemte hendelser, som f.eks. når et mål er nådd. Når ulike systemer snakker sammen vil graden av prediktivitet og intelligente vurderinger øke.
– Fremover vil virksomhetens systemer samarbeide mye mer, og en trigger ett sted vil kunne utløse nye muligheter som presenteres for brukeren. Et eksempel er om du driver en nettbutikk og har satt opp rutiner som overvåker konkurrentens priser. Ved gitte verdier kan systemet automatisk endre prisene på tusenvis av egne produkter, uten at du må gå inn manuelt og endre hvert enkelt produkt.

Visuell analyse i et femårsperspektiv

Kunstig intelligens gjør det mulig for systemet å komme med forslag til visualiseringer du selv ikke hadde tenkt på. Basert på de rapportene og dataene du vanligvis bruker vil du kunne få anbefalinger og innsikt om ting du bør se nærmere på.
– I et femårsperspektiv vil det bli betraktelig mer maskinlæring og kunstig intelligens. Det finnes allerede mye data i dag, men de neste årene vil det bli mer fokus på utnyttelsen av dataene for hele organisasjonen. Virksomheter vil bli mer datadrevet og dataene vil bli mer tilgjengelig. Ved hjelp av maskinlæring og algoritmer vil man kunne få forslag på hva man bør se nærmere på slik at dataene underbygger fremtidige beslutninger.

Å forstå viktigheten av datadrevet økonomi og en iterativ progresjon av verktøyene er en modningsprosess. Dette gjelder også hvordan data vil bli en større del av folks hverdag uten at de nødvendigvis forholder seg til data direkte.
– Med selvbetjente verktøy har det vært en annen tankegang enn å bare åpne Excel og se på masse tall. Det handler om å se sammenhenger, trender og utvikling, på et visuelt overordnet plan, for så å kunne gå ned i detaljene. De virksomhetene som har innsett dette, utvider det visuelle konseptet til hele organisasjonen, slik at de har en felles dataforståelse og kultur med et fokus på det å være datadrevne, sier Levinsen.

Med tilgang til mange datakilder kan man enkelt gjøre analyse og sammenlikne på langt flere og mer kreative måter enn man kunne tidligere.
– Jeg tror ikke det er noen bransjer som ikke vil ha fordeler ved å bruke visuell analyse, enten det er å kunne sammenlikne resultater fra måned til måned, eller få en totaloversikt over egen virksomhet eller konkurrentsituasjon. Dette er verktøy som virkelig utnytter mulighetene rundt de enorme datamengdene som finnes, og bruker avansert teknologi for å se mønstre og sammenhenger som kan gi raskere og bedre beslutninger. Man får ett konkurransefortrinn ved å kunne se fremover med prediksjoner, og ikke bare å se på hva som har skjedd. Selv om datamengdene øker voldsomt, vil det også gi muligheter som tatt rett ut av fremtiden. Dette har vi allerede begynt på hos mange bedrifter, avslutter Levinsen.

Linker

Tableau har samlet en rekke visualiseringer knyttet til den pågående COVID-19-pandemien på en egen side de kaller Covid-19 Data Hub. Her finnes visualiseringer gjort av flere aktører knyttet til pandemien:
https://www.tableau.com/covid-19-coronavirus-data-resources

Ulike bransjer og virksomheter bruker visualiseringer på ulike måter, og det er et stort spenn i sammenstillinger og presentasjon. Her er noen eksempler.

Jonni Walker er en prisbelønnet visualiserer:
https://public.tableau.com/profile/jonni.walker#!/

 The Global Journey of Refugees – vakkert presentert med flotte visualiseringer:
https://public.tableau.com/profile/hesham3827#!/vizhome/TheGlobalJourneyofRefugees/TheGlobalJourneyofRefugees

Søppel i havene – en trist men flott visualisering:
https://public.tableau.com/profile/kasia.gasiewska.holc#!/vizhome/GarbageintheOcean_0/GarbageintheOcean

15 Data Visualizations That Will Blow Your Mind:
https://blog.udacity.com/2015/01/15-data-visualizations-will-blow-mind.html

Og til slutt, de 500 beste visualiseringene fra 2019 (fra Tableau Public):
https://vizification.com/2020/01/2019-top-500-favorites