Benskjørhet er et stort og voksende folkehelseproblem. 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn rammes før eller siden, og benskjørhet har flest liggedøgn på norske sykehus etter slag. I dag oppdages sykdommen vanligvis etter at et brudd allerede har skjedd, men dersom tilstanden oppdages tidlig kan små livsstilsendringer bidra til å forbedre benhelsen og forebygge brudd. Boneprox er en patentert løsning som bruker AI-basert automatklassifisering av tannrøntgenbilder for å analysere bentetthet basert på et vanlig røntgenbilde hos tannlegen. 

Boneprox ønsket å utvikle en nettbasert analyseplattform til tannleger slik at de kan tilby en ekstra tjeneste til deres pasienter. Det er en sterk korrelasjon mellom kjevebeinet og beinene i resten av kroppen. Ved hjelp av røntgenbilder av kjevebeinene måles luften i beinet. Er det mye luft er det et dårlig tegn; da er du benskjør.

"Benskjørhet kan forebygges. Den sykdommen trenger ikke finnes."

- Anton Kärrbrink, Boneprox

CGIs rolle

Boneprox trengte en totalleverandør innen IT som kunne utvikle, forvalte og drifte tjenesten bestående av sikker og brukervennlig web-portal med automatisk bildebehandling og saksbehandlingsstøtte. Målsetningen i etableringsprosjektet var å raskt få opp en MVP (Minimum Viable Product). Det var viktig å få løsningen raskt ut til sluttbruker, og man har under hele prosjektet hatt et tett samarbeid med kunden og jobbet ved hjelp av smidig metodikk.

CGI er Boneprox sin IT-leverandør og har hatt prosjektlederansvaret, samt levert tjenester innen følgende kompetanseområder:

 • Spesifikasjon, leveranse og skybasert infrastruktur
  CGI er leverandør av Microsoft Azure skytjenester og Boneprox` portalløsning er hostet av CGI. Skybasert infrastruktur har i stor grad samme behov for regelmessig oppfølging og vedlikehold som lokal infrastruktur. CGI har derfor laget en tjeneste der vi monitorerer de viktigste komponentene på servere, og avdekker problemer på et så tidlig stadium som mulig. Vi sørger for at serverne er sikkerhetsmessig oppdatert og at backup kjører som avtalt.
   
 • Risikovurderinger og tiltak for godkjenning under sikkerhetsnormen
  CGIs sikkerhetsarkitekt gjennomførte risikovurdering i henhold til krav fra Norsk Helsenett. Dette innebar dokumentasjon av en modell for løsningen, definisjon av en trusselmodell, fasilitering av workshops for å identifisere risikomomenter og forslag til tiltak. Resultatet ble dokumentert i en rapport som var et vedlegg til dokumentasjon oversendt Norsk Helsenett. Resultatet er at Boneprox sin tjeneste nå blir tilbudt gjennom Norsk Helsenett.
   
 • Utvikling av analyseplattform basert på maskinlæring
  Løsningen CGI har utviklet integrerer seg mot Boneprox sin egenutviklet patenterte algoritme. Løsningen gjør det mulig å automatisere gjenkjennelse av analyseområdet, Region of Interest (ROI), slik at røntgenbildet blir tatt på riktig sted.
   
 • UX/UI
  I tett samarbeid med Boneprox har Inventas, CGIs designbyrå, stått for designet og interaksjonsdesignet til portalen. Det ble gjennomført mange brukertester for å skape en brukervennlig og effektiv løsning.
   
 • Utvikling av nettportal for tannleger og spesialister
  CGI har stått for både frontend og backend på løsningen. Portalen er basert på CGIs egenutviklet programvare, iKnowBase, og det er blant annet benyttet React og Java for å utvikle løsningen.
   
 • Forvaltning og videreutvikling
  CGI er forvalter og ansvarlig for videreutvikling av portalen. Det er etablert avtale for håndtering av feil og andre henvendelser via CGIs servicedesk.

"Det som er så genialt, er at veldig mange går fast til tannlegen hvert år. Da kan man oppdage benskjørhet tidlig og starte behandlingen før det blir et brudd."

- Theodor Remman, Boneprox

Om Boneprox

Boneprox analyserer ditt røntgenbilde som tas i forbindelse med ditt vanlige tannlegebesøk.

Tannlegeklinikken har fått egen sikker portal der pasientenes tannrøntgenbilder kan lastes opp for en bentetthetsanalyse

Boneprox utfører en digitalisert gransking av røntgenbildet som gir en enhetlig, standardisert og operatør-uavhengig benkvalitetsanalyse. Programvaren bruker røntgenbilder fra en definert region i underkjeven for å måle lufttetthet og deretter gi en indikasjon på risikoen for benskjørhet (osteoporose).
Røntgenbildet analyseres av Boneprox' bildeprosesseringsalgoritmer og man får svaret før pasienten har gått hjem

Programvaren bruker digitale bildealgoritmer i kombinasjon med kunstig intelligens for automatisk å velge ROI (Region of Interest) i det optimale området og analysere den trabekulære strukturen til den valgte regionen. Boneprox' visjon er å oppdage risikoen for osteoporose før den første frakturen oppstår.
 

Skjermbilde av Bonprox sin portal for analyse av tannrøntgenbilder

Løsningen behandler helsedata og er godkjent av Norsk Helsenett.

Spesialisttjenesten

CGI har også utviklet spesialisttjenesten. Dette er en videreutvikling av ny funksjonalitet i Boneproxløsningen som utvider tjenesteporteføljen med en løsning der tannleger kan opprette konsultasjonsaker og få bistand fra spesialister innen ulike fagfeltet.

Det fungerer slik: Tannlegen laster opp røntgenbilder i portalen. Bildene oversendes via portalen til en spesialist for videre analyse. Dvs. at en ekspert sitter på «baksiden» og analyserer bildene for tannlegen.

Ved positivt analyseresultat må lege oppsøkes

Innenfor odontologien har man gjennom flere år forsket på ben og benkvalitet i kjeven. Vanligvis har tannleger høy kompetanse samt god praksis ved vurdering av benstrukturen på røntgenbilder, både intraorale og panoramabilder. Tannlegen gir ikke en diagnose eller et behandlingsforslag, men gjør en uttalelse basert på røntgenbildet og tre spørsmål som omhandler din tidligere sykdomshistorie. Tjenesten skal derfor ikke under noen omstendigheter brukes i stedet for kontakt, undersøkelse eller behandling av lege. Et positivt analyseresultat kan være grunnlag for videre utredning.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Ole-Petter Remmanole-petter.remman@cgi.com
+47 901 16 130