Advanced analytics

Resource center

Per Olav Nymo
Per Olav Nymo

Bruk av Store språkmodeller eller LLMs i Detaljhandel

April 15, 2024 Du kan bruke Large Language Models (LLMs) til å produsere, oversette og dele informasjon i verdikjeden din. Dette skaper merverdi for bedriften din.

NRK produserer og forvalter mye innhold som vil bli fremtidens digitale kulturarv. NRK har satt i gang arbeidet for å designe og implementere et omfattende digitaliseringsprogram, der man bygger ny infrastruktur for radio og TV produksjon. Stemme- og ansiktsgjenkjenning er...

Benskjørhet er et stort og voksende folkehelseproblem. 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn rammes før eller siden, og benskjørhet har flest liggedøgn på norske sykehus etter slag. I dag oppdages sykdommen vanligvis etter at et...

This future scan provides a big picture view of maturing, scaling and emerging technologies that are helping enterprises drive innovation, change and agility in today’s increasingly competitive marketplace.

Ana Domingues
Ana Domingues

Om energibransjens digitale reise (del 3): Data, den nye «digitale hovedstaden» – mer enn bare snakk om avansert analyse og AI

April 26, 2019 Denne serien med blogginnlegg bygger på 2018-utgaven av CGI Client Global Insights og gir et innblikk i hvordan energivirksomheter nærmer seg digital transformasjon. Funnene og perspektivene er basert på 1400 intervjuer med bedrifts- og IT-ledere, hvorav 127 fra energibransjen. CGIs...

Med Master Data Management (MDM) kan du være trygg på at alle data på tvers av hele bedriften er korrekte, oppdaterte og konsekvente. Når dataene er av god kvalitet og forvaltes på en effektiv måte, ligger alt til rette for...

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet (AR), gjør det mulig å danne seg...