CGI leverer en viktig komponent til Elhub – det store strømeventyret du sannsynligvis ikke har hørt om. De fleste har fått med seg at hver husstand i Norge skal ha nye strømmålere (AMS). Men hva betyr egentlig det for hver enkelt forbruker? Jo nye strømmålere gir et eksakt bilde av husstandens strømforbruk som sendes til en nasjonal database kalt Elhub. Nettselskapene og kraftselskapene kobler seg på denne databasen for å få all nødvendig kundeinformasjon de trenger for å fakturere kundene sine.

Energibransjen går i likhet med mange andre bransjer gjennom store endringer, med nye myndighetskrav, press på marginer, og nye innovative aktører. I tillegg har forbrukeren blitt mer bevisst, og med smartteknologi trengs det nye modeller. Elhub, som er en datahub, er opprettet som en felles, nasjonal måleverdidatabase for å adressere dette.

Elhub er et initiativ i regi av Statnett, etter oppdrag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). For at nettselskaper og kraftselskaper skal kunne samle inn og dele informasjon fra målepunktene i alle norske husstander, trenger de en løsning som lar sine systemer kommunisere med den nasjonale databasen, Elhub. CGI har nå utviklet komponenten, som gjør akkurat dette.

Koblingen til kraftmarkedet

– Vi er en ledende leverandør av IT-løsninger til energibransjen i Norge, med kunder som BKK, Fjordkraft, Lyse og Skagerak, som er både nettselskaper og kraftselskaper. Våre løsninger er blant annet kundeinformasjonssystemet Customer, som lar energiaktørene fakturere sine sluttkunder. Altså deg og meg, forklarer Geir Davidsen i CGI.

Geir Davidsen er prosjektleder i CGI med energibransjen som fokusområde. Sammen med kollegaer på Utility-avdelingen har han ledet arbeidet med å tilpasse CGI sin norske Utility-løsning til Elhub, siden 2015.

– De siste årene har vi også jobbet med utvikling og leveranse av en Connector, som er forbindelsen mellom Customer og Elhub. Vi kom inn i dette prosjektet fordi kundene er pålagt å koble seg til Elhub, sier Davidsen. Connector-løsningen er nå også solgt til Finland for å kunne koble CGI sin faktureringsløsning for det finske markedet mot datahuben som skal i produksjon i Finland. Vi har som ambisjon å selge Connector-løsningen vår også til det svenske markedet, som også har startet implementering av en datahub.

Hvorfor er Elhub og nye AMS-målere fremtiden?

– De nye AMS-målerne kommer, og vil åpne for mange spennende muligheter. Gjennom å måle eksakt forbruk gir den forbrukerne mulighet til å forstå og styre sitt eget strømforbruk. Da kan du med egne løsninger for smarte hjem, eller fra tjenesteytende selskaper, enklere og bedre sikre et mer effektivt og økonomisk strømforbruk, forklarer Davidsen.

Forbrukernes måleverdier blir daglig overført til Elhub, og sikrer at alle prosesser mot nett- og kraftselskap, som leverandørbytte, skjer mye mer effektivt med all informasjon ett sentralt sted, istedenfor desentralisert og med tidvis varierende kvalitet.

– Når nettselskapene får tilgang til forbruksmønstre i ulike områder vil de bedre kunne planlegge for vedlikehold og utbygging, sier Davidsen. – Med de nye AMS-målerne vil Elhub kunne utnytte mulighetene knyttet til smarte løsninger og tjenester for alle parter, både forbruker og leverandører. Gjennom løsninger fra tjenesteytende selskaper kan forbrukere få redusert strømtoppene, og styrt strømbruken generelt på en mer effektiv og lønnsom måte.

Oversikt gir smartere forbruk

En ny ting er at også husholdninger skal belastes for effekt, og ikke bare energi, som betyr at de skal avregnes for de høyeste strømtoppene, i tillegg til energiforbruket sitt.

– Det er nesten som en rushtidsavgift for strøm. Og da kommer de nye tjenestene som muliggjøres med Elhub, der tjenesteytende selskaper kan tilby tjenester for å redusere strømtoppene, ved å styre elektriske apparater, som varmtvannsbereder, varmekabler, elbil osv. Det vil kunne bli en del av smartstyring av hjemmet. De fleste har ikke noe forhold til Elhub, men de har et forhold til den AMS-måleren de får installert, så det er kanalen inn. Du kan i dag laste ned en app der du kan se energiforbruket ditt fordelt gjennom døgnet, hver dag. Denne oversikten over eget forbruk kan hjelpe forbrukerne til å få ned energikostnadene.

Alle måleverdiene bidrar også til at nettselskapene kan dimensjonere og styre strømnettet utfra strømtoppene, som igjen kan bidra til bedre planlegging og eventuell utsettelse av investeringer i det samme strømnettet.

– Kan de utsette investeringer vil det komme forbruker til gode. Dette reguleres av NVE, som følger med på inntekter og utgifter hos nettselskapene. De har en nøye regulert avkastning på investert kapital, og gevinstene går dermed tilbake til forbruker, sier Davidsen.

Etablering av datahuber er store prosjekter, som også gjennomføres i resten av Norden. Danmark har allerede vært i drift et par år, og Sverige og Finland kommer like etter Norge, som lanseres 18. februar 2019. Datahuben i Danmark er levert av CGI Norge sammen med CGI Nederland.